Bildirme eki nedir, Bildirme eki ne demek

Bildirme eki; bir dil bilgisi terimidir.

  • Çoğu sürerlik, kesinlik veya kuvvetli ihtimal kavramlarını vermek için yüklemin sonuna gelen durur kelimesinin ekleşmiş biçimi olan -dır, -dir eki

"Bildirme eki" ile ilgili cümleler

  • "Hava güzeldir. Mutlaka yazmışımdır."

Bildirme eki hakkında bilgiler

Bildirme eki veya bildirme koşacı, Türkçede yükleme kesinlik, belirsizlik, ihtimâl gibi anlamlar katan -dir eki. Türkçedeki dört ek-fiilden biridir. Eklendiği kelimedeki ses kurallarına uyarak -dır, -dur, -dür, -tir, -tır, -tur ve -tür hallerine dönüşebilir.

Göktürkçede görülmeyen, ilk kez Uygur Türkçesinde ayakta durmak fiilinden -tur hâlinde ortaya çıkan bu ek önceleri sıfat-fiillerin sonunda, daha sonra da fiil çekimlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Önceleri sadece isim soylu sözcüklerin ardından gelen ek, zamanla fiil çekimlerine de karışmış, birleşik çekim ekine benzer bir anlam kazanmıştır. Önceleri sadece 3. tekil şahıs için kullanılmış, zamanla diğer kişiler için de türetilmiştir.

Bildirme eki tanımı, anlamı:

Kesinlik : Bir bilginin, bir kanaatin şüpheye düşmeden onaylanması durumu. Kesin olma durumu, katiyet.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Bildirme : Bildirmek işi, beyan, tebliğ.

 

Sürerlik : Uzun sürme durumu.

Kuvvetli : Etkili. Sağlam, dayanıklı olan. Üstün, donanımlı. Görevini iyi yapan, keskin. Çok etkileyici. Gücü çok olan, zorlu, şiddetli. Saygın, nüfuzlu.

Kavram : Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, konsept, nosyon. Tutam, avuç dolusu. Karın zarı, periton.

Vermek : Sahip olmasını sağlamak. Bitki ve ağaç, ürün üretmek. Ayırmak, harcamak. Hepsini herhangi bir duruma sokmak. Herhangi bir duruma yol açmak. Bırakmak veya bağışlamak. Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. Düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek. Cinsel yönden kendisini kullandırmak. Kök veya gövdeleri sonuna -ı (-i, -u, -ü) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek tezlik bildiren birleşik fiiller oluşturur. Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek. Kazandırmak, katmak. Bir şey üzerinde etki yapmak, biçimini değiştirmek. Kızı, kadını biriyle evlendirmek. Ondan bilmek, atfetmek. Satmak. Döndürmek, çevirmek, yöneltmek. Ödemek. Yaymak. Dayamak. Doğurmak. Tespit etmek.

Yüklem : Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber, mahmul. Bir konu için olumlanan veya inkâr edilen şey, mahmul.

 

Biçim : Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Biçme işi. Herhangi bir şeyin benzeri. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz.

Türkçe : Genel Türk dili. Türkiye Türkçesi.