Bileşke işlevi nedir, Bileşke işlevi ne demek

Bileşke işlevi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir.

Matematik'te terim anlamı:

işlevleri için, E kümesinden G kümesine tanımlı ve her öğesini g (f (x)) öğesine gönderen işlev. g o f. Anlamdaş. işlev işlevi.

Bileşke işlevi kısaca anlamı, tanımı

İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım

Bile : Da, de, dahi. Birlikte. Üstelik.

Bileşke : Bir araya gelme, toplaşma, birleşme. Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eşit olan tek kuvvet, muhassala.

İşlev : Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon. Bir yapının gerçekleştirilebileceği ve onu başka yapılardan ayırt etme imkânı veren eylem türü, fonksiyon. Bir deneyi yaparken izlenen yol, izlev.

İşlev işlevi : [Bakınız: bileşke işlevi].

Gönderen : Mürsil. Satılmak üzere ya da başka nedenlerle başkasına ve başka yere mal gönderen kişi.

Anlamdaş : Eş anlamlı.

Göndere : Gümüşhane şehrinde, Çayra bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Gönder : Bayrak direği. Üvendire. Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, ucunda metal olan ağaç sopa.

Gönde : Göndermek.

Anlam : Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, meal, fehva, deme, mazmun, medlul, valör. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

 

Tanım : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

Kümes : Tavuk, hindi vb. evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer. Ufak ev.

Tanı : Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis.

İçin : Amacıyla, maksadıyla. Düşüncesince, kendince, göre. Özgü, ayrılmış. Ant deyimleri yapan bir söz. Karşılığında, karşılık olarak. Oranla, göz önünde tutulursa. Uğruna, yoluna. -den dolayı, -den ötürü. Neden ve sonuç belirten bir söz. Hakkında. Süre belirten bir söz.

Küme : Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup. Tümsek biçimindeki yığın. Durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan alt grup. Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek. Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri. Tomar.

Her : Önüne geldiği ismin benzerlerini "teker teker hepsi, birer birer hepsi, birer birer tamamı" anlamıyla kapsayacak biçimde genelleştiren söz.

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.

Diğer dillerde Bileşke işlevi anlamı nedir?

İngilizce'de Bileşke işlevi ne demek ? : composite function, compound function, product function