Bilge nedir, Bilge ne demek

Bilge; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek (kimse), hakim

"Bilge" ile ilgili cümleler

 • "Sokrates yalnız öğrettikleriyle değil öğretme yoluyla da örnek bir bilgedir." - N. Uygur

Diğer sözlük anlamları:

Âlim, hakîm, bilgin.

Bilge isminin anlamı, Bilge ne demek:

Erkek ismi olarak; Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse. Kız ismi olarak; Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse.

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Şanlıurfa şehrinde, Suruç ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Mardin şehrinde, Mazıdağı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Bilge hakkında bilgiler

Bilgelik, bilgi edinme, idrak, görgü, sağduyu ve sezgisel anlayış ile birlikte bu hususiyetleri özümseyebilme ve uygulayabilme kapasitesi. Bu vasıfları taşıyan kişiye bilge denir. Bilginin, sağduyu, derin görüşlülük ve muhakemeli mantık ile tatbiki.

Akıl ve Bilgelik anlamları bazı durumlarda birbiriyle örtüşür. Bilgelik veya derin görüş, bir meziyet olarak kültürel, felsefi ve dinî kaynaklarda geçmektedir.

Bilge ile ilgili Cümleler

 • Onun bilge olduğunu sanmıyorum.
 • Deneyim olmadan bilgelik gelemez.
 • Bilgece konuşuyor.
 • Bilge kişiliği ve hafızasıyla hep hayranlık yarattı.
 • Yaşla bilgelik kazanılır.
 • Hem kedileri hem de filozofları çok inceledim. Kedilerin bilgeliği son derece üstündür.
 • Bilge insanlar düşmanlarından öğrenirler.
 • Bilgelik altın ya da gümüşten daha iyidir.
 • Bilge sözler asla konuşulmadı.
 • Tüm bilge insanlar iyidir ama tüm iyi insanlar bilge değildir.
 • Bilgeliğe sebep olan beyaz saç değildir.
 • İyi şans bizi kibirlendirir, kötü şans ise bilgeleştirir.
 • Anne bilge oğluyla gurur duyabilir.
 • Bilgelik, bilgeliğe sahip adam için hiçbir şey yapmazsa bir lanettir.
 

Bilge anlamı, kısaca tanımı:

Bilgi : Bilim. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf.

Bilgece : (bilge'ce) Bilgeye yaraşır bir biçimde, hakimane. Bilgeye yaraşır.

Bilgelik : İlk Çağ felsefesinde kendini tanımanın bilgisi, vukuf. Bilgi, hikmet. Bilge olma durumu ve niteliği.

Ahlaklı : Ahlak kurallarına bağlı, bunlara uygun davranan (kimse).

Olgun : Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş, ağırbaşlı (kimse), kâmil. Tamamlanmış, iyice işlenmiş (yazı, düşünce vb.). Yenecek duruma gelmiş (meyve).

Örnek : En iyi biçimde olan. Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model. Bir şeyin benzeri, tıpkısı, kopyası, misil. İncelemek veya denemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune. Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılmış olan davranış, misal. Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma.

 

Hakim : Her şeyi bilen (Tanrı). Bilge.

Edinme : Edinmek işi, kazanma, iktisap.

İdrak : Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme. Erişme, ulaşma. Algı. Algılama.

Görgü : Görmüş olma durumu. Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik davranışları, terbiye. Bir kimsenin, yaşayarak ve deneyerek elde ettiği birikim, deneyim.

Bilge kağan kitabeleri : [Bakınız: Orhun Yazıtları]

Bilgealp : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Bilgili yiğit.

Bilgebay : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Bilgili, varlıklı kimse.

Bilgecan : 5. Bir kız ismi olarak anlamı; Bilgili kimse.

Bilgeç : Çok bilen, bilgiç. Tunceli ilinde, Ovacık belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Van ili, Albayrak nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Bilgeer : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Bilgili kimse.

Bilgehan : Bir erkek ismi olarak anlamı; Bilgili hükümdar. Bir kız ismi olarak anlamı; Bilgili hükümdar.

Bilgekağan : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Bilgili hükümdar.

Bilgekan : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Bilgin soydan gelen kimse.

Bilgekurt : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Bilgili kimse.

Diğer dillerde Bilge anlamı nedir?

İngilizce'de Bilge ne demek? : n. lower part of a ship; garbage, filth (Slang)

v. break into the bilge, discover a break in the bilge (lower part of a ship)

n. bilge, lower part of a ship

Fransızca'da Bilge : sage [le]

Almanca'da Bilge : n. Weise, Weiser

adj. weise

Rusça'da Bilge : n. мудрец (M), знаток (M)