Bilgelik nedir, Bilgelik ne demek

 • Bilge olma durumu ve niteliği.
 • İlk Çağ felsefesinde kendini tanımanın bilgisi, vukuf.
 • Bilgi, hikmet

"Bilgelik" ile ilgili cümleler

 • "Bilgelik, içimizde bir duygu olarak kaldıkça, bize ancak özlemini çektirdikçe tatlı, hoş bir şey." - N. Ataç

Felsefi anlamı:

Geniş anlamıyle bilgi demektir. Bu bağlamda: Bilmenin ereği, bilmenin eksiksiz oluşu.

Kendini tanımanın bilgisi. (Özellikle Sokrates'te karşımıza çıkar: Bir şey bilmemenin bilgisi gerçek bilginin kaynağıdır; bilgi de erdeme götüren yoldur.)

İngilizce'de Bilgelik ne demek? Bilgelik ingilizcesi nedir?:

wisdom

Bilgelik anlamı, tanımı:

Bilge : Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek (kimse), hakim.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

Bilgi : Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. Bilim. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.

 

Hikmet : Felsefe. Gizli sebep. Bilgelik. Tanrı'nın insanlar tarafından anlaşılamayan amacı. Öğüt verici söz. Fizik.

Felsefe : Bir konuda soyut düşünüş. Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi. Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü. Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması. Dünya görüşü.

Tanıma : Tanımak işi.

Vukuf : Biliş. Anlama, bilme, bilgi.

Olma : Olmak işi.

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.

Bilgelik ile ilgili Cümleler

 • Bilgelik sonsuz bir hazinedir.
 • Bilgelik gelir, saç gider!
 • Zaman ve koşullar bilgelik getirir.
 • Başkalarını tanımak akıllılıktır; kendini tanımak gerçek bilgeliktir.
 • Bütün bu dünyevi bilgelik bir zamanlar herhangi bir bilge adamın sevimsiz sapıklığıydı.
 • ' Felsefe ' bilgelik sevgisi anlamına gelen Yunanca bir kelimedir.
 • Bilgelik yolunda yürümek isteyen hatadan korkmamalı, zira ne kadar çok gelişme yaparsa yapsın hiç önemi yok, onun amacı elde edilemeyecek kadar uzak kalır.
 • Yaşla bilgelik kazanılır.
 • Deneyim olmadan bilgelik gelemez.
 • Bilgelik bize güç verir.
 • Bilgelik altın ya da gümüşten daha iyidir.
 • Bilgelik, bilgeliğe sahip adam için hiçbir şey yapmazsa bir lanettir.

Diğer dillerde Bilgelik anlamı nedir?

İngilizce'de Bilgelik ne demek? : n. wisdom, erudition, savoir vivre

Fransızca'da Bilgelik : sagesse [la]

Almanca'da Bilgelik : n. Klugheit, Weisheit

Rusça'da Bilgelik : n. мудрость (F), мастерство (N)