Bilim kurgusal nedir, Bilim kurgusal ne demek

Bilim kurgusal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Bilim kurguya ait, bilim kurguya dayalı

Bilim kurgusal anlamı, kısaca tanımı:

Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

Kurgusal : Kurgu ile ilgili, düşüntülü, spekülatif.

Kurgu : Gerçek olmayan olay ve kahramanlardan oluşan eser. Zembereğin kurulmuş olma durumu. Bir filmin değişik süre ve yerlerde çekilen bölümlerini, bir uyum ve anlam bütünlüğü sağlayarak birleştirme, montaj. Bir bütün oluşturmak için parçaları takıp birleştirme işi, montaj. Çatı. Uygulamaya geçmeyen, sadece bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce, kuramsal araştırma, spekülasyon. Bir işe hazırlamak için yapılmış olan telkin. Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar.

Dayalı : Dayanmış olan. İlgili, dair, müstenit, mebni. Dayanarak, dayanmış bir biçimde.