Bilimsellik nedir, Bilimsellik ne demek

  • Bilimsel olma durumu, ilmîlik

Bilimsellik anlamı, tanımı:

Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî.

Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Bilimsellik anlamı nedir?

İngilizce'de Bilimsellik ne demek? : being scientific.

Almanca'da Bilimsellik : n. Wissenschaftlichkeit