Billy goat türkçesi Billy goat nedir

  • Erkeç.
  • Erkek keçi.
  • Biyoloji alanında kullanılır.
  • Evcil keçinin erkeği.
  • Palto.
  • Teke.
  • Ceket.

Billy goat ingilizcede ne demek, Billy goat nerede nasıl kullanılır?

Billy : Teke. Erkek ismi. Cop. Çaydanlık. Erkek keçi. Sopa. Çomak. Amfetamin.

Goat : Günah keçisi. Davar. Evcil keçi. Teke. Şamar oğlanı. Azgın erkek. Keçi. Çift parmaklılar (artiodactyla) takımının, boynuzlugiller (bovidae) familyasından, yaban keçisinden evcilleştirilmiş, sütü, tüyü ve derisi için yetiştirilen, avrupa'da yaşayan bir tür. keçi. Ahmak. Enayi.

Billy graham : (1918 doğumlu) american southern baptist (amerikan güneyli vaiz) evanjelist ve vaizi. Hıristiyanlıkla ilgili bazı televizyon ve radyo programlarının yapımcısı. Christianity today (hıristiyanlıkta bugün) adlı derginin eş kurucusu.

Billyboy : Düz tabanlı nehir filikası veya kıyı aracı.

Billycan : (britanya) kamp ateşinde su kaynatma veya yemek pişirmek için kullanılan met al kap. Emaye çaydanlık. Çaydanlık. Tencere. İçinde çay yapılan teneke. Güğüm.

Billycans : (britanya) kamp ateşinde su kaynatma veya yemek pişirmek için kullanılan met al kap. İçinde çay yapılan teneke. Çaydanlık. Tencere. Emaye çaydanlık. Güğüm.

İngilizce Billy goat Türkçe anlamı, Billy goat eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Billy goat ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Abramis zone : Akarsuların durgun akan bölgeleri. Akarsuların durgun akan ve abramis türlerinin baskın olduğu bölgesi. Abramis zonu.

A site : A yeri. Ribozomun üzerinde amino asit taşıyan taşıyıcı rna ların bağlandığı yer. aminoasil yeri, aminoaçil yeri.

Goat : Günah keçisi. Enayi. Keçi. Şamar oğlanı. Kaba. Azgın erkek. Zampara. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Oğlak.

Abiotic environment : Abiyotik ortam. Cansız çevre. Organizmanın topografi, jeoloji, iklim, inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi. Organizmanın topografi, jeoloji, iklim ve inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi. Abiyotik çevre.

Paletot : Manto.

Sack coat : Sako. Erkek ceketi (amerikan ingilizcesi). Düz kısa ceket.

Abo blood groups system : Abo kan grupları sistemi. Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresinde belli antijenleri gösteren bir alel sistemi.

A chromosome : Diploit bir kromozom takımındaki normal kromozomlar, b kromozomunun zıddı ve normalden fazla olan kromozomlar. A kromozomu.

Billy : Sopa. Çaydanlık. Amfetamin. Erkek ismi. Çomak. Cop.

 

Topcoat : Son kat. Pardösü. Son kat boya (boyanmış yüzeyde). Pardesü. Hafif palto. En üst tabaka.

Billy goat synonyms : he goat, prawn, abambulacral area, aardwolf, billygoat, prawning, top coat, gaberdines, prawns, abiotic factor, cutaways, roundabout, shrimp, goats, acacia, dust jacket, jackets, a cell, jacket, jupe, gaberdine, hircus, topcoats, greatcoat, abductor muscle, aardvark, things, greatcoats, cloaks, tunics, tunic, cloak, a cells.