Bindirilmiş kuvvetler nedir, Bindirilmiş kuvvetler ne demek

Bindirilmiş kuvvetler; bir askerlik terimidir.

  • Motorlu taşıtlara bindirilmiş asker birlikleri

Bindirilmiş kuvvetler kısaca anlamı, tanımı:

Bindi : Destek.

Kuvvet : Şiddet, zor, cebir. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Fiziksel güç, takat. Dayanıklı olma durumu. Güç. Bir ülkenin silahlı gücü. Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik. Yetke, erk, nüfuz.

Kuvve : Düşünce, niyet. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü. Yeti.

Motorlu : Motorla çalışan.

Taşıt : Otomobil, tren, gemi, uçak gibi taşıma araçlarının ortak adı, nakil aracı, nakil vasıtası, vasıta.

Asker : Yurdunu iyi koruyan, kahraman özelliği taşıyan. Askerlik görevi veya ödevi. Er. Orduda görev yapan erden generale kadar herkes. Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli.

Birlik : Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet. Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek. Tek, bir olma durumu, vahdaniyet. Bir arada olma durumu, vahdet. Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen. Bölünmezliği içeren yalın bütün. Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması. Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk. En büyük değerdeki nota, dört dörtlük.