Birçok nedir, Birçok ne demek

Birçok; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit

"Birçok" ile ilgili cümle

 • "Bir insan için güzel olanın, daha birçok insan için de güzel olması pek muhtemeldir." - N. Ataç

Birçok tanımı, anlamı:

Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen, vuzuhsuz. Bilinmeyen, meçhul. Niteliği hakkında tam bir bilgi edinilemeyen, müphem.

Müteaddit : Birçok.

Birçokları : Çok sayıda olan kimse veya şey. İlgili cümle: "“Birçokları onu memleketin mukadderatına yabancı bulmuşlardır.”" A. Ş. Hisar.

Birçok ile ilgili Cümleler

 • Birçok adam denizde hayatını kaybetti.
 • Birçok adam altın aramak üzere batıya gitti.
 • Arabulucular iki taslak metin üzerinde anlaşmaya vardı, ama hala anlaşma sağlanamayan birçok konu var.
 • Birçok ağaç fırtına tarafından yıkıldı.
 • Konferansa birçok ülkeden temsilciler katıldı.
 • Lucy'nin benim gibi birçok arkadaşı var.
 • Birçok ağaç kışın çıplaktır.
 • Birçok Afrika dilini konuşabilirim.
 • Birçok ağaç kesildi.
 • Ali birçok kadını tanır.
 • Kızlar Mary hakkında birçok uydurma söylenti ve yalanlar yaydılar.
 • Yapılacak birçok önemli şeyimiz var.
 • Birçok ağaç kışın yapraksızdır.
 • Onların birçok soruları var.

Diğer dillerde Birçok anlamı nedir?

 

İngilizce'de Birçok ne demek? : adj. a good few, umpteen, deuced, a lot, multiple, various, manifold

adv. a good many

Fransızca'da Birçok : beaucoup de, nombre de, plusieurs, divers/e

Almanca'da Birçok : adj. mancherlei, mehrfach

PROn. manche, mancher, manches, mehrere, viele

Rusça'da Birçok : adj. множественный

adv. довольно много

pron. многое