Bir dizi nedir, Bir dizi ne demek

Bir dizi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Art arda gelen

"Bir dizi" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Ege köylülerinin güneşe karşı başlarına sardıkları renkli iki poşu, bir dizi de deve çanı almıştı." - N. Cumalı

Bir dizi tanımı, anlamı:

Dizi : Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri. Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler. Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı. Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü. Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma. Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra. Dizi film. Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra.

Arda : İşaret olarak yere dikilen çubuk. Ardıl. Maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyleri yontmak için kullanılan çelik kalem.

Art : Arka, geri. Arkada bulunan. Bir şeyin öbür yüzü.

Gelen : Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın). Gelme işini yapan (kimse veya nesne).

 

Bir dizi ile ilgili Cümleler

 • Tom'un yaralı bir dizi var.
 • Bir dizi felaket bölgeyi vurdu.
 • O, bir dizi heyecanlı dedektif hikâyesi yazdı.
 • Ali bir dizi cinayet işledi.
 • Bir dizi cinayetin aynı adam tarafından işlendiği düşünüldü.
 • O, toplantıda bir dizi sorun getirdi.
 • Ali bir dizinin üzerine çöktü ve Mary'ye evlenme teklif etti.
 • Onlar bir dizi büyük ekonomik programlar başlattı.
 • Tom'un ağrılı bir dizi var.

Diğer dillerde Bir dizi anlamı nedir?

Almanca'da Bir dizi : n. Zimmerflucht