Bireysel nedir, Bireysel ne demek

Bireysel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî

Felsefi anlamı:

Bireye ilişkin, bireye bağlı olan.

Hukuki terim anlamı:

ferdî.

İngilizce'de Bireysel ne demek? Bireysel ingilizcesi nedir?:

individual

Bireysel anlamı, tanımı:

Bireysel emeklilik : Bireylerin geleceklerini garanti altına almak için bankalar veya çeşitli finans kurumları aracılığıyla yaptıkları tasarruf.

Birey : Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert. Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert. Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri. İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert. Bir türün kapsamı içine giren somut varlık.

Bireyselleştirme : İnsanların doğal, toplumsal ve tarihsel gelişmesinden kendine özgü olan şeylerin, özelliklerin, bireysel olanın çekilip çıkarılması. Ancak ortaklaşa ve genel olarak var olan şeyi bireylere uygulama ve yayma. Bireysel duruma getirme.

Bireyselleştirmek : Bir şeyi ayrı olarak, bireysel olarak göz önüne almak.

Bireysellik : Birey olma olgusu. Bir kişiyi benzerlerinden ayıran özelliklerin bütünü, ferdiyet.

 

Bireysel ahlak felsefesi : Bireyin gelişmesini göz önünde bulunduran, kişiliği, sorumluluğu içinde bireyin kendini gerçekleştirmesini ve bireyin mutluluğunu erek edinen ahlak öğretileri. Karşıtı bk. toplumsal ahlak felsefesi

Bireysel alan kotalaması : Her bir çiftçinin belirli bir ürün için işleyeceği ençok ekim alanının belirlenmesi. krş. bireysel kota, bireysel miktar kotalaması

Bireysel ayrılıklar : Bireyler arasında yetenek, ilgi, erek ve gereksinmeler yönünden görülen başkalıklar. Bütünü ile bir kimseyi başkalarından ayıran özellikler. Bir ya da daha çok özellik bakımından bireyler arasında görülen değişiklikler ya da sapmalar. Bireyler arasında bir ya da birkaç özellik yönünden görülen ayrılıklar.

Bireysel danışma : Öğrencinin karşılaştığı bir güçlüğü yenmesi, bir sorunu çözmesi için kendisine doğrudan doğruya kişisel olarak yol gösterme. Bu gibi konularla ilgili klavuzluk hizmetlerine verilen ad. Sorunla ilgili bütün gerçekleri bir araya toplayarak danışanın dikkat ve ilgisini bunlar üzerine toplama ve sorunu güdümlü ya da güdümsüz olarak çözmekte bireye yardımcı olma.

Bireysel değişken : Değer alanı evrenden ya da evrenlerin birinden oluşan, başka bir deyişle her değeri birey olan değişken.

 

Bireysel değişken çeşidi : Değer alanları aynı olan bireysel değişkenler öbeği.

Bireysel değişmez : Ad (a) dizimsel türünden olan değişmez.

Bireysel deyim : Terim 1.

Bireysel din : Uygulama ve törenleri, din adamları dışındaki kişilerce yönetilen din. krş. şaman dini, toplumsal din.

Bireysel doz : İnsan ya da hayvan vücudunun belirli bir yerinde bir süreç içinde ölçümü yapılan iyonlaştırıcı doz.

Bireysel ile ilgili Cümleler

  • Jale çok bireysel bir kız.
  • Bireysel özgürlük, demokrasinin ruhudur.
  • İçerik ve düşüncenin çoğu herhangi bir dile bağımlı olmasına rağmen,Japoncaya odaklanırken,cümle yapısındaki farklar yada bireysel kelimelerin ayrı ve açıkça yazılmamaları gerçeği o zaman düşünce hakkında birkaç nokta gerektirir.
  • Din çok bireyseldir. Neredeyse herkesin gerçekten kendi dini vardır. Dindeki bütünlük bir kurnazlıktır.
  • Bireysel özgürlük demokrasinin temelidir.
  • Bireysel çıkarını her zaman ön planda tutan insanların toplum için bir şey yapmasını beklemek sadece ahmaklıktır.
  • Dört metrekarelik yere, bilemedin beş metrekare olsun, sığacak olan insan bireysel mülk edinme üzerinde neden bu kadar hırslıdır?
  • Bireysel özgürlüklere saygılı olmalıyız.
  • Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur.

Diğer dillerde Bireysel anlamı nedir?

İngilizce'de Bireysel ne demek? : adj. individual, individualistic, singular, separate

Fransızca'da Bireysel : individuel/le

Almanca'da Bireysel : adj. individuell

Rusça'da Bireysel : adj. индивидуальный, индивидуалистический