Bireysellik nedir, Bireysellik ne demek

Bireysellik; bir felsefe terimidir.

  • Birey olma olgusu.
  • Bir kişiyi benzerlerinden ayıran özelliklerin bütünü, ferdiyet

Felsefi anlamı:

Bir insanı başkalarından ayıran, ona kişilik veren şey.

Birey olma olgusu.

Kendini sıradan bir insan olmaktan kurtarmış olma durumu.

Bir bireyin biricik ve kendine özgü oluşu.

Bilimsel terim anlamı:

Bir canlıyı benzerlerinden ayıran özelliklerin tümü.

İngilizce'de Bireysellik ne demek? Bireysellik ingilizcesi nedir?:

individuality

Bireysellik anlamı, kısaca tanımı:

Bireysel : Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî.

Birey : Bir türün kapsamı içine giren somut varlık. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert. İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert. Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert. Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri.

Olgu : Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış, iş. Varlığı deneyle kanıtlanmış şey. Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa.

Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Erkek. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.

 

Benzer : Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör. Benzeşim. Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil.

Ferdiyet : Bireysellik.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Bireysellik anlamı nedir?

İngilizce'de Bireysellik ne demek? : individualism ferdiyet

Almanca'da Bireysellik : die individualität