Birimküp nedir, Birimküp ne demek

Birimküp; bir matematik terimidir.

  • Hacminin hesaplanmasında kullanılan uzunlukların birimi cm, m vb. birimlerle ifade edilmemiş cisimlerin hacim ölçü

Birimküp anlamı, kısaca tanımı:

Birim : Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. Bir kümenin her elemanı. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit.

Hesap : Oranlama, tahmin. Matematiksel işlem. Aritmetik. Alacaklı veya borçlu olma durumu. Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt, hesap pusulası, adisyon. Bir girişimin, bir işin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin bütünü. Tutum, durum, anlayış. Bankadaki işlemlerin yapılabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşlar adına düzenlenen çizelge.

Uzunluk : Bir yüzeyin iki temel boyutundan en büyük olanı, boy, en karşıtı. Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı. Süre yönünden uzun olma durumu. Yazının, sözün kapsam yönünden genişliği. İki nokta arasındaki yer aralığının ölçümü, tul.

İfade : Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama. Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin, mimiklerin bütünü. Dışa vurum. Anlatım. Deyiş, söyleyiş.

 

Edilme : Edilmek işi.

Cisim : Gövde, beden, vücut. Doğada element, bileşik veya bunların karışımları hâlinde bulunan, kütlesi ve ağırlığı olan, duyularla algılanabilen şey.

Hacim : Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk, oylum, cirim, sıygı.

Ölçü : Değer, itibar. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi. Ölçme sonucu bulunan rakam. Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu. Belirlenmiş boyut. Ölçüt. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin.