Birimkare nedir, Birimkare ne demek

Birimkare; bir matematik terimidir.

  • Alanının hesaplanmasında kullanılan uzunlukların birimi cm, m vb. birimlerle ifade edilmemiş bölgelerin alan ölçü

Birimkare tanımı, anlamı:

Birim : Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Bir kümenin her elemanı. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite.

Hesap : Bankadaki işlemlerin yapılabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşlar adına düzenlenen çizelge. Tutum, durum, anlayış. Alacaklı veya borçlu olma durumu. Oranlama, tahmin. Aritmetik. Bir girişimin, bir işin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin bütünü. Matematiksel işlem. Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt, hesap pusulası, adisyon.

Uzunluk : Yazının, sözün kapsam yönünden genişliği. İki nokta arasındaki yer aralığının ölçümü, tul. Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı. Süre yönünden uzun olma durumu. Bir yüzeyin iki temel boyutundan en büyük olanı, boy, en karşıtı.

İfade : Dışa vurum. Deyiş, söyleyiş. Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin, mimiklerin bütünü. Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama. Anlatım.

 

Edilme : Edilmek işi.

Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

Ölçü : Değer, itibar. Ölçme sonucu bulunan rakam. Belirlenmiş boyut. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin. Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı. Ölçüt. Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan.