Birinci mevki nedir, Birinci mevki ne demek

  • Ulaşım araçlarında normal tarifeden daha pahalı olan ve daha iyi hizmet verilen mevki, lüks mevki

"Birinci mevki" ile ilgili cümle

  • "Fakat Ömer birinci mevkiye oturmayı aklına koymuştu." - N. Hikmet

Birinci mevki anlamı, kısaca tanımı:

Birinci : Zaman, yer, sıra bakımından başkalarından önce gelen kimse, şey. Ulaşım araçlarında mevki, sınıf. Bir sayısının sıra sıfatı. Sırada, önem sırasında en üstün olan kimse.

Mevki : Yer, mahal. Makam. Durum. Bazı ulaşım araçlarında yolculara veya tiyatro, sinema vb. yerlerde seyircilere sağlanan konfora ve bilet ücretlerine göre düzenlenmiş yer.

Ulaşım : Bir şeyi bir yerden başka bir yere aktarma. Ulaşma işi. Köyler, şehirler, ülkeler arasında bir yerden bir yere gidiş geliş, münakale, muvasala, temas.

Araç : Taşıt. Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne. Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta. Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri.

Normal : Kurala uygun, alışılagelen, olağan, düzgülü, aşırılığı olmayan, uygun. Aşırılığı, eksikliği ve taşkınlığı olmama, ortalama durum. Bir eğrinin bir teğetine değme noktasından çizilen dikme.

Tarife : Taşıtların gidiş geliş zamanlarını gösteren çizelge. Tanıtmalık. Fiyat gösteren çizelge.

 

Pahalı : Fiyatı yüksek olan, ucuz karşıtı.

Hizmet : Bakım, özen, ihtimam. Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma. Görev, iş.

Lüks : Gösterişli, şatafatlı. Aydınlatma ölçü birimi. Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat. Hava basınçlı bir tür petrol lambası, lüks lambası. Gereksinim dışı olan. Aşırı, fazla.

Diğer dillerde Birinci mevki anlamı nedir?

İngilizce'de Birinci mevki ne demek? : n. first class

Fransızca'da Birinci mevki : première [la]