Birincil hipoadrenokortisizm nedir, Birincil hipoadrenokortisizm ne demek

Birincil hipoadrenokortisizm; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Daha çok genç ve orta yaşlı dişi köpeklerde, böbrek üstü bezi kabuğununmuhtemelen immün aracılı sebeplerle yıkımı ve kabuğunbelirgin atrofisi sonucu tüm kortikosteroitlerin yetersiz veya hiç salgılanmamasından kaynaklanan, hiperkalemi, hipotansiyon, halsizlik, hemokonsantrasyon, ishal, hipoglisemi, deride pigmentasyon artışı sonucu derinin bronzlaşarak tunç veya esmer bir görünüm almasıyla belirgin bir iç salgı bezi hastalığı, Addison hastalığı, tunç hastalığı, immün aracılı hipoadrenokortisizm.

Birincil hipoadrenokortisizm anlamı, kısaca tanımı

Hipo : ClO- içeren bileşik. Ağartma işlemlerinde kullanılan Na, K, Ca, Mg hipokloritler. İşlemede saptama aşamasında en çok kullanılan kimyasal özdek (sodyum hiposülfit, tiyosülfit, Na2 S2 O3 . 5H2 O) ya da eriyiği. Alt, altında. Az, noksan

Hipoadrenokortisizm : Böbrek üstü bezi kabuğundan yetersiz miktarda hormon salgılanması. Klinik bulgulara köpek dışındaki hayvanlarda nadiren rastlanır. Birincil hipoadrenokortisizm. İkincil hipoadrenokortisizm.

Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kimse.

Birinci : Bir sayısının sıra sıfatı. Zaman, yer, sıra bakımından başkalarından önce gelen kimse, şey. Sırada, önem sırasında en üstün olan kimse. Ulaşım araçlarında mevki, sınıf.

 

Birincil : Sırada, önemde ilk yeri alan. Asli.

İmmün aracılı hipoadrenokortisizm : Birincil hipoadrenokortisizm.

Böbrek üstü bezi kabuğu : Böbrek üstü bezinin mezoderm kökenli, sarımsı, pembe görünen dış kısmı olup dıştan itibaren zona arkuata veya zona glomeruloza (insan ve geviş getirenler), zona fasikulata, zona retikularis tabakalarından oluşan ve androjen, aldosteron, kortizon başta olmak üzere az miktarda cinsiyet steroitlerini de salgıyan böbrek üstü bezinin dış tabakası, adrenal korteks.

Addison hastalığı : Böbrek üstü bezlerinden kortikosteroitlerin hiç salgılanmaması ya da az salgılanması sebebiyle deri pigmentasyonunun arttığı bir hastalık.

Böbrek üstü bezi : Böbreklerin üstünde bulunan, hormon niteliğinde salgısı olan bez.

Kortikosteroit : Böbrek üstü bezinin korteksinden salgılanan steroit hormonlardan herhangi biri. Böbrek üstü bezi kabuğu tarafından salgılanan, birçok organ ve hücrenin fonksiyonu üzerine önemli etkileri olan 21 karbonlu steroit yapıdaki kortizol ve aldosteron gibi hormonlar ve bunlarla aynı yapıda üretilen benzerleri. Glukokortikoitler ve mineralokortikoitler olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Herpesvirüsler gibi latent virüslerin yeniden aktivasyonuna neden olurlar.

 

Tunç hastalığı : Birincil hipoadrenokortisizm.

İç salgı bezi : Salgısı bir boşaltım kanalı yerine doğrudan doğruya kana karışan bez.

Pigmentasyon : Bir organ veya organizmada renk veren maddelerin toplanması. Pigment birikimi. Renk verici maddenin birikimi. Pigment artışı nedeniyle deri veya dokularda meydana gelen renk değişikliği. Tavukların gaga, bacak ve kloaka rengi.

Hipotansiyon : Normalden düşük olan atardamar basıncı.

Hipoglisemi : Aşırı hâlsizliğe ve terlemeye, hafif baygınlığa yol açan, kan şekeri düzeyinin normalden daha aşağı değerlere düşmesi durumu.

Hiperkalemi : Kanda potasyum miktarının aşırı artması, hiperpotasemi, kalemi, potasemi. Kanda potasyum derişiminin normalin üstünde olması, potasemi. Aldosteron hormonunun aşırı dercede azalması ve böbrek yetmezliğinde görülür.

Orta yaşlı : Ne genç ne de yaşlı olan.

Halsizlik : Hâlsiz olma durumu, bitkinlik, dermansızlık, takatsizlik.

Belirgin : Belirmiş durumda olan, göze çarpan, besbelli, açık, bariz, sarih. Açık bir biçimde.

Diğer dillerde Birincil hipoadrenokortisizm anlamı nedir?

İngilizce'de Birincil hipoadrenokortisizm ne demek ? : primary hypoadrenocorticism