Birleşik nedir, Birleşik ne demek

Birleşik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Çeşitli öğelerin belirli oranlarda birleşmesiyle oluşmuş (özdek).

Bilimsel terim anlamı:

kimya: İki ya da daha çok öğenin kimyasal tepkimeyle oluşturduğu özdek.

İngilizce'de Birleşik ne demek? Birleşik ingilizcesi nedir?:

composite, compound, combined

Birleşik tanımı, anlamı:

Birleşik ad : Birleşik kelime biçiminde belirli kurallar içinde kalıplaşmış ad, birleşik isim: Aslanağzı, başşehir, kaptıkaçtı, gecekondu, çuha çiçeği, duvar saati, fındık faresi, yer elması gibi.

Birleşik cümle : Bir veya birkaç yan cümle veya ara cümle ile bir temel cümleden kurulan cümle, birleşik tümce.

Birleşik fiil : Ad soyundan bir kelime ile biçim veya anlam bakımından kaynaşıp bütünleşen fiil: kaybolmak, reddetmek, hasta olmak, tedavi etmek gibi.

Birleşik isim : Birleşik ad.

Birleşik kap : Alt tarafından birleştirilmiş kaplardan her biri, bileşik kap.

Birleşik kelime : Yeni bir kavramı karşılamak üzere belirtisiz isim tamlamalarından, sıfat tamlamalarından, isnat gruplarından, birleşik fiillerden, ikilemelerden, kısaltma gruplarından veya kalıplaşmış çekimli fiillerden oluşan kelimeler: yer çekimi, hanımeli, ses bilgisi; beyaz peynir, açıkgöz, toplu iğne; eli açık, sırtı pek; söz etmek, zikretmek, hasta olmak, gelebilmek, yazadurmak, alıvermek; çoluk çocuk, çıtçıt, altüst; başüstüne, günaydın; sağ ol, ateşkes, külbastı gibi.

 

Birleşik oturum : İki veya daha çok kurulun bir arada yaptığı oturum. Millet Meclisi ile Senato'nun birlikte yaptığı oturum.

Birleşik oy pusulası : Seçime katılan partileri simgeleriyle tek bir kâğıt üzerinde ayrı ayrı gösteren oy pusulası.

Birleşik tümce : Birleşik cümle.

Birleşik zaman : Yalın zamanlı ve çekimli bir fiilin -di (i-di), -miş (i-miş,), -se (i-se) gibi ek fiil eklerinden birini alarak bildirdiği zaman: Sevdiydi (sevdi-y-di

Hikaye birleşik zamanı : Yalın zamanlı bir fiilin geçmişte yapıldığını anlatan, idi -di ekiyle kurulan kip.

Rivayet birleşik zamanı : Yalın zamanlı bir kiple -miş ekinin birlikte kullanılmasından oluşan birleşik zaman: Gelmişmiş, gelecekmiş gibi.

Birleşik kaplar : Alt taraflarından değişik boyut ve kesitlerde borularla birleştirilmiş sistem, bileşik kaplar.

Katmerli birleşik zaman : Yalın zamanlı bir fiille ek fiilin iki zamanının birlikte kullanılması: Gelir idiysem gibi.

Şartlı birleşik cümle : Bir esas cümle ile bu esas cümleye bağlı, fiili -sa / -se ekini almış yan cümlenin oluşturduğu anlatım birliği.

Şartlı birleşik zaman : Belli bir zaman eki almış yükleme -sa / -se şart eki getirilerek oluşturulan şekil.

Müttehit : Birlik durumuna gelmiş, birleşik, birlik olmuş.

Birleşik alan kuramı : Genel görelilik kuramının, ağınımsal, elektriksel ve mıknatıssal alanları bir tek varlığın değişik görünümleri olarak işleyen genellemesi.

 

Birleşik bağlaç : İki veya daha çok kelimenin birleşip kaynaşması ile oluşan bağlaç: -demek ki, hâlbuki, nitekim, öyle ki, öyleyse, veya, veyahut gibi. “Kılıç alacaksan kesene bak” denilmiştir. Demek ki, aslında kesen kılıç dağil, para kesesi!… (K. Tahir, Devlet Ana, s. 204). Nasıl bir tavır takınacağını, hangi duyguda karar kılacağını bir türlü bilemiyordu. Hâlbuki bu şarttı artık Nahit’in söyledikleri de tam bir rastlantı idi. Hiç değilse düşünülmeden söylenmişlerdi (T. Buğra, İbişin Rüyası, s. 43). Biz sezinleyememişiz, meğerse yüreğimizi kibir gizliden kapmış (K. Tahir, Esir Şehrin Mahpusu, s. 51). Niçin bu ahçı yamağı olmayayım, dedimy; madem ki yemek için yaşıyorum (Ö. Seyfettin, Bahar ve Kelebekler, s. 8). vb.

Birleşik bağlanım : (bağlanım çözümlemesi) Bağımsız değişkenlere ilişkin (…) gibi çarpım terimlerini içeren bağlanım.

Birleşik baklem : [Bakınız: çarpım beklemi]

Birleşik belirteç : Birleşik sözcük biçiminde kurulmuş belirteç: Bugün geldi; Biraz bekleyin; Ulu orta konuşuyor vb. birleşik ek Tek heceli olmayan ek: -inti (gez-inti, gör-üntü, kal-ıntı) , -ince(gel-ince; kal-ınca) , -inci (bir-inci, üç-üncü, altı-ncı) vb.

Birleşik bezler : Çok hücreli dış salgı bezlerinin ortak bir ana boşaltıcı kanalını içeren bezleri. Çok sayıda korpus glandule adı verilen üniteleri biçimlendirir.

Birleşik çanakyaprak : (botanik)

Birleşik dağılım : İki ya da ikiden çok değişkenin ortak dağılımı, anlamdaş çok-değişkenli dağılım. İfade özellikle iki değişken için kullanılsa da, esas olarak çok değişkenli dağılımın karşılığı olan iki veya daha fazla tesadüfi değişkenin dağılımı.

Birleşik dağılım işlevi : (olasılık kuramı) (…)

Birleşik dengelem : Bir ana ortaklık ile bu ortaklığın diğer ortaklıklara katılmasıyla ortaya çıkan sonuçları tek ad altındaki sayışımlar ile birleştirmek ve toplamalarını almak yolu ile ana ortaklığın öteki ortaklıklara katılması sonucu ortaya çıkan gerçek durumu kapsayan birleşik ve karşılıklı düzenlenen dengelem.

Birleşik ile ilgili Cümleler

 • Geçen yıl ben Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken Japonca konuşmak için neredeyse hiç fırsatım olmadı.
 • Nar bülbülü Birleşik Krallık'ta yaşayan en tanınmış ötücü kuşlardan biridir.
 • Birleşik Devletler'deki birçok suçlu uyuşturucu bağımlısıdır.
 • Kölelik, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1865 yılına kadar kaldırılmadı.
 • Birleşik Devletler, Kanada ile komşudur.
 • Birleşik Devletlerde kaç tane başkan öldürüldü?
 • Ali çocukluğunu Birleşik Devletlerde geçirdi.
 • Birleşik Devletler, Kanada ile sınırdaştır.
 • Birleşik devletler 50 eyaletten oluşmuş.
 • Birleşik Devletler halkı İngilizce konuşur.
 • Birleşik Devletler adalet sisteminde bir jüride on iki kişi vardır.
 • 1888'deki Büyük Kar Fırtınası, Birleşik Devletler tarihinin en ağır kar fırtınalarından biriydi.
 • Bu, Amerika Birleşik Devletlerindeki en büyük para fabrikasıdır.
 • Amerika Birleşik Devletleri'nde sıcaklıkların artmaya devam etmesi bekleniyor.

Diğer dillerde Birleşik anlamı nedir?

İngilizce'de Birleşik ne demek? : adj. united, joint, connected, conjoint, combined, adjunctive, confederate, conjugate, conjunct, federate, integrated, jointed, unified

Almanca'da Birleşik : adj. einheitlich, einmütig

adv. geeint

Rusça'da Birleşik : adj. единый, объединенный, союзный, соединенный