Birleşik isim nedir, Birleşik isim ne demek

Birleşik isim; bir dil bilgisi terimidir.

  • Birleşik ad

Bilimsel terim anlamı:

Azerbaycan Türkçesi: müräkkäb isim ~ müräkkäb ad; Türkmen Türkçesi: goşma aat; Gagauz Türkçesi:katlı adlık; Özbek Türkçesi: qoşma όt; Uygur Türkçesi: qoşma isim; Tat: quşma isem; Başkurt Türkçesi: quşma isem; Kmk: koşma at; Krç.-Malk.: kuralgan at ~ koş at; Nogay Türkçesi: kabatlıat; Kazak Türkçesi: kürdeli esim ~ kurdeli ataw; Kırgız Türkçesi: tataal zat atooç; Alt:: kolboluadalgış; Hakas Türkçesi: hadıl attar; Tuva Türkçesi: narın at ~ narın çüve adı; Şor Türkçesi: *kadıl at ~*kadıl at sözi; Rusça: slojnoye imya

Birleşik isim anlamı, kısaca tanımı:

Birleşik : Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit.

İsim : Kişi, insan. Ad. Ad.

Birleşik ad : Birleşik kelime biçiminde belirli kurallar içinde kalıplaşmış ad, birleşik isim: Aslanağzı, başşehir, kaptıkaçtı, gecekondu, çuha çiçeği, duvar saati, fındık faresi, yer elması gibi.

Ad : Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu. Sayma. Sayılma.