Birliğe girmemiş ülkenin yazarları nedir, Birliğe girmemiş ülkenin yazarları ne demek

Teknik terim anlamı:

Bern Birliği Sözleşmesini imzalamamış bir ülkenin uyruğu olan yazarlar.

Birliğe girmemiş ülkenin yazarları anlamı, tanımı

Ülken : “Senin yurdun, senin vatanın” anlamında kullanılan bir isim”

Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. As (II).

Girme : Girmek işi.

Ülke : Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. Devlet. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge.

Yazar : Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan veya kitap hazırlayan, bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse, kalem erbabı, müellif. Yazma özelliği olan. Özellikle gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimse, kalem erbabı, muharrir.

Bern birliği : [Bakınız: Uluslararası Kredi ve Yatırım Sigortacıları Birliği]. Düşünü ve sanat yapıtlarının korunması amacıyla düzenlenen ve bu adla anılan sözleşmede yer alan birlik.

İmzalama : İmzalamak işi.

Sözleşme : Sözleşmek işi. Bu işlemi gösteren belge, mukavelename. Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat.

Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat.

İmza : Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde kullandığı işaret. Herhangi bir alanda ün yapmış kimse. İmzalama işi.

 

Bir : Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Sadece.

Diğer dillerde Birliğe girmemiş ülkenin yazarları anlamı nedir?

İngilizce'de Birliğe girmemiş ülkenin yazarları ne demek ? : authors of a country not belonging to the union