Birliğe girmiş ülke yazarları nedir, Birliğe girmiş ülke yazarları ne demek

Teknik terim anlamı:

Bern Birliğine girmiş ülkenin uyruğu olan yazarlar.

Birliğe girmiş ülke yazarları anlamı, kısaca tanımı

Birliğe girmiş ülke : Bern Sözleşmesi ile kurulan birliğe, bu sözleşmeyi imzalayarak giren ülke

Girmi : Yirmi.

Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. As (II).

Ülke : Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. Devlet. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge.

Yazar : Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan veya kitap hazırlayan, bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse, kalem erbabı, müellif. Yazma özelliği olan. Özellikle gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimse, kalem erbabı, muharrir.

Bern birliği : [Bakınız: Uluslararası Kredi ve Yatırım Sigortacıları Birliği]. Düşünü ve sanat yapıtlarının korunması amacıyla düzenlenen ve bu adla anılan sözleşmede yer alan birlik.

Ülken : “Senin yurdun, senin vatanın” anlamında kullanılan bir isim”.

Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat.

Diğer dillerde Birliğe girmiş ülke yazarları anlamı nedir?

İngilizce'de Birliğe girmiş ülke yazarları ne demek ? : authors of country belonging to the union