Birli yüklemli yasal biçim nedir, Birli yüklemli yasal biçim ne demek

Birli yüklemli yasal biçim; Mantık alanında kullanılan bir terimdir.

Teknik terim anlamı:

Anabileşenleri birliyüklemli kurucu bileşenler olan n-li tikel-evetleme. Birli-yüklemli yasal biçimin tutarsızlığının gerekli-yeterli koşulu, her anabileşeninin tutarsız olmasıdır. Örn.

Birli yüklemli yasal biçim anlamı, tanımı

Biçi : Erkek çocuk

Yasal biçim : Belli bir yasal biçim özelliğini taşıyan önerme. yasal biçimler genellikle denetleme yöntemlerinde kullanılır. tümel-evetlemeli yasal biçim, tikel-evetlemeli yasal biçim, birli yüklemli yasal biçim, önekli yasal biçim.

Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Tarz.

Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. As (II).

Yasa : Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun. Toplumsal hayat içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir mecburiyeti olan alışkıların bütünü. Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması şart olan temel. Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum.

 

Yasal : Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni, meşru, legal.

Yüklem : Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber, mahmul. Bir konu için olumlanan veya inkâr edilen şey, mahmul.

Tutarsız : Tutarlı olmayan, aralarında çelişki bulunan, insicamsız.

Gerekli : Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip, mukteza, zaruri.

Bileşen : Bir bileşke oluşturan kuvvetlerin her biri.

Tikele : Büyük.

Kurucu : Bir kurumun, bir işin kurulmasını sağlayan, müessis. Cümleyi oluşturan ögelerin her biri. Bir kuruluşu oluşturan kimse.

Koşulu : Şanlıurfa şehri, Demirci bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Tutar : Nicelik bakımından bir şeyin bütünü. Para miktarı, meblağ.

Tikel : Kısmi. Bir türün bütün bireylerine değil de bir veya birkaç bireyine ilişkin olan, cüzi, tümel karşıtı.

Koşul : Şart. Bir antlaşmada belirlenen hükümlerden her biri.

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Diğer dillerde Birli yüklemli yasal biçim anlamı nedir?

İngilizce'de Birli yüklemli yasal biçim ne demek ? : monadic canonical form