Birliktelik nedir, Birliktelik ne demek

  • Birlikte olma durumu, beraberlik

"Birliktelik" ile ilgili cümle

  • "Kim bilir belki onunla, kuşkularımızı ve aptallıklarımızı yenecek bir birlikteliği yeniden kurabiliriz." - E. Bener

Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: birlik]

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Banka ve şirket gibi birden fazla bağımsız kuruluşun büyük kaynak ve beceri gerektiren projeleri gerçekleştirmek ve/veya fonlamak amacıyla oluşturduğu kuruluşlar birliği.

Bilimsel terim anlamı:

Genel anlamda, nicel ya da nitel olarak ölçülen iki ya da ikiden çok değişken arasındaki bağımlılığın derecesi. Dar anlamda, öznitelikler arasındaki ilişkiyi göstermek için kullanılır.

İngilizce'de Birliktelik ne demek? Birliktelik ingilizcesi nedir?:

synergy, consortium, association

Fransızca'da Birliktelik ne demek?:

cohabitation

Birliktelik kısaca anlamı, tanımı:

Birlik : Bölünmezliği içeren yalın bütün. En büyük değerdeki nota, dört dörtlük. Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk. Bir arada olma durumu, vahdet. Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması. Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet. Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek. Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen. Tek, bir olma durumu, vahdaniyet.

 

Birli : As. Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Beraberlik : Başa baş kalma durumu. Birliktelik. Baş başa kalma durumu.

Birlikte : Beraber. Bir arada, beraberce, hep beraber. Yanında, beraberinde.

Olma : Olmak işi.

Birliktelik ile hali : ( birliktelik "ile" hali ) bk. İle hali.

Birliktelik katsayısı : İki öznitelik arasındaki birlikteliğin bir ölçüsü. Örneğin, fi-katsayısı bir birliktelik katsayısıdır.

Birliktelik kredisi : Genellikle devlet tarafından yapılan yatırım ve projelere birliktelik tarafından açılan kredi.

Diğer dillerde Birliktelik anlamı nedir?

İngilizce'de Birliktelik ne demek? : n. togetherness

Fransızca'da Birliktelik : concomitance [la], ensemble [le]