Bitki bilimi nedir, Bitki bilimi ne demek

  • Bitkilerin tanımlanması ve sınıflandırılmasıyla ilgilenen bilim dalı, nebatat, botanik

Biyoloji'deki anlamı:

(Yun. phyton: bitki; logos: bilim) Biyolojinin bitkilerle ilgilenen kısmı. Botanik.

İngilizce'de Bitki bilimi ne demek? Bitki bilimi ingilizcesi nedir?:

botany, phytology

Osmanlıca Bitki bilimi ne demek? Bitki bilimi Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

ilm-i nebatat

Bitki bilimi hakkında bilgiler

[Bakınız: bitki bilimci]

Bitki bilimi tanımı, anlamı:

Bitki : Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat.

Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Tanım : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

Sınıf : Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği. Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri. Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler. Derslik. Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri. Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü. Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas.

 

Nebatat : Bitkiler. Bitki bilimi.

Botanik : Bitki bilimi.

Bilimci : Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci. Bilgin.