Bitme nedir, Bitme ne demek

 • Bitmek işi, finiş

Bitme tanımı, anlamı:

Yerden bitme : Kısa boylu, yerden yapma. Türedi.

Bitmek : Bitki, tüy, saç vb. şeyler çıkıp yetişmek. Güçsüz kalmak, çok zayıflamak. Sona ermek. Çok sevmek, bayılmak, beğenmek. Beklenmedik zamanda ortaya çıkmak. Tükenmek. Çok yorulmak.

Bitmek tükenmek bilmemek : Bir türlü sonu gelmemek, eksilmemek.

Bitmez tükenmez : Bitmeyen, sonu gelmeyen, uçsuz bucaksız.

Aküsü bitmek : Bitkin düşmek, çok yorulmak. taşıtlarda depolanan enerji bitmek. iyice yaşlanmak, elden ayaktan düşmek.

Ayağının bastığı yerde ot bitmez : "uğradığı yere bereketsizlik, uğursuzluk getirir" anlamında kullanılan bir söz.

Bastığı yerde ot bitmez : "gittiği yere uğursuzluk götürür, gittiği yerin bereketini kurutur" anlamında kullanılan bir söz.

Berabere bitmek : Oyun veya yarışma aynı sayının alınmasıyla sonuçlanmak.

Can bostanda bitmez : "insan, canının değerini bilmeli, onu yıpratmamalıdır" anlamında kullanılan bir söz.

Dilinde tüy bitmek : Tekrar tekrar söylemekten usanmak, bıkmak.

Eriyip bitmek : Üzüntü ve sıkıntıdan çok zayıflamak.

İş bitmek : İşin sonuçlanması ondan beklenilmek.

İşi bitmek : İşi sona ermek. hâli, gücü kalmamak.

Mantar gibi bitmek : Birdenbire veya kendiliğinden ortaya çıkmak.

 

Pili bitmek : Gücü kuvveti kesilmek. aşırı yaşlanmak.

Sakalı bitmek : Bir iş sürüncemede kalmak.

Saymakla bitmemek : Pek çok olmak.

Tepesinde bitmek : Ansızın yanına gelmek. istenmediği hâlde birinin yanına gelip ayrılmak istememek, türlü isteklerle canını sıkmak, rahatsız etmek.

Finiş : Varış. Bitme.

Bitmel : Verimli.

Bitmemişlik : Latincede, bir eylemi henüz sona ermemiş olarak anlatan fiil zamanı.

Bitme ile ilgili Cümleler

 • İşimiz bitmek üzere.
 • Bitmedi.
 • Ders biter bitmez, sınıftan fırlayarak çıktılar.
 • Bu gecenin bitmesini istemiyorum.
 • Bitmemiş bir işimiz var.
 • Basketbol sezonu daha bitmedi mi?
 • Ali Mary'nin cenaze töreni bitmeden mezarlıktan ayrıldı.
 • Bitmek bilmeyen yakınmalarından bıktım.
 • İşin bitmek üzere mi?
 • Onun bitmesini istiyoruz.

Diğer dillerde Bitme anlamı nedir?

Almanca'da Bitme : n. Ablauf, Ende, Fertigstellung

Rusça'da Bitme : n. угасание (N)