Yerel Türkçe'deki anlamı:

Donmuş, katılaşmış pekmez.

Yağ veya pekmezin zaman aşımından geçmiş, bozulmuş hâli.

Bitmiş ile ilgili Cümleler

 
 • Brendinin tümü bitmiş.
 • Ali duvarın dibine yığıldı, bitmiş ve zavallı olarak.
 • Yayınımız burada bitmiştir.
 • Biz oraya varmadan önce toplantı bitmiş olacak.
 • Bitmiş değil.
 • Sonunda bitmişti.
 • Sütümüz bitmiş.
 • İnsanlar ölünce yok olmuyorlar. Yalnızca dünyadaki sınavları bitmiş oluyor ve sınavındaki başarılarına göre değerlendiriliyorlar.
 • Onun bitmiş bir anlaşma olduğunu düşündüm.
 • Kahvenin hepsi bitmiş.
 • Biz ham madde ithal ederiz ve bitmiş ürünler ihraç ederiz.

Bitmiş ile ilgili Atasözü veya Deyim

babasından mal kalan, merteği içinden bitmiş sanır : “miras yoluyla mal edinen kimse, onun için ne denli çabalar gösterilip sıkıntı çekildiğini bilemez” anlamında kullanılan bir söz.

minareyi yaptırmayan yerden bitmiş sanır : “önemli iş yapmamış olanlar, yapılmış önemli işleri kendiliğinden oluvermiş sanırlar” anlamında kullanılan bir söz.

yaş yetmiş, iş bitmiş : “yaşı ilerlemiş insandan fayda beklenmez” anlamında kullanılan bir söz.

Bitmiş kısaca anlamı, tanımı

Bitmiş fiil : Fiil kök ve gövdesinin kip ve şahıs ekleri alarak çekime girmek suretiyle bir anlam değeri kazanmış, bir yargıya dönüşmüş biçimi: anladım, geldi, oturuyor, görüşecekmiş, gidecekler, gelirseniz ve benzerleri çekimli fiille eşit anlamlı bir terimdir. Bir de bk. çekimli fiil. Karşıtı bitmemiş fiil =çekimsiz fiil (Verbum İnfinitum, verbal noun)

Bitmiş gün : Son gün, vâde günü.

Bitmişi : Bir şeyin son fiyatı. Sonu, en son fiyatı.

Bitmişlik : Latincede bir eylemi sona ermiş olarak anlatan fiil zamanı.

Zaman aşımı : Süre aşımı.

Pekmez : Genellikle üzüm, dut vb. meyvelerin kaynatılarak koyulaştırılmış biçimi.

Geçmiş : Geçme işini yapmış. Çürümeye yüz tutmuş. Zaman bakımından geride kalmış, esbak. Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları. Arkada kalan hayat. Bugüne göre geride kalmış olan zaman, mazi.

Katıl : Yapılarda kullanılan dört köşe kiriş. Tahta paravana. Paravana biçiminde vestiyer. (Gökmenler, Çatak, Gedikli, Kızılağaç Saimbeyli Adana). Duvar içine konmuş olan ağaç kuşaklar. (Gökmenler, Çatak, Gedikli, Kızılağaç Saimbeyli Adana).

Zaman : Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Çağ, mevsim. Dönem, devir. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Belirlenmiş olan an. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı.

Katı : Sert, yumuşak karşıtı. Taşlık. Sıvıların ve gazların tersine, içinde bulunduğu kabın veya üstünde bulunduğu yerin biçimini almayan, sulp. Hoşgörüsüz, acımasız, merhametsiz, zalim. Düşünce ve davranışlarında belli ilkelere sıkı sıkıya bağlı olan. Çok, aşırı derecede.

Zama : Üzengi kayışı. Çarkta bükülürken iki kazık arasında birbirine eklenerek katlanan kıl ipi katlarından her birinin boy ölçüsü. Enişte. Güvey.

Hali : Boş, ıssız, tenha. Halı. Ahali.

Aşım : Aşma işi. Erkek hayvanın dişisiyle çiftleşmesi. Hayvanda cinsel ilgi. Çulda tek inen nakış. Sıfırdan ayrımlı bir dizey için, belirteci sıfıra eşit olmayan dördül altdizeylerinin basamaklarının en büyüğü; sıfır dizeyi için, sıfır sayısı. E, F doğrusal uzayları ile doğrusal dönüşümü, için L (E) altuzayının boyutu. Erkek hayvanın dişiyle çiftleşmesi, çiftleştirme.

Veya : Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut. Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz.

Yağ : Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde. Güzel kokulu bitkilerden çıkarılan uçucu, kokulu ve sıvı madde. Abartılı övgü. Vücudun, atılması gereken amonyak, üre vb. maddelerini içine alarak deriden sızan ve ter kokusunu veren madde. Vazelin, mazot gibi yağları andıran ve sanayide kullanılan bir mineral madde.

Diğer dillerde Bitmemişlik anlamı nedir?

Fransızca'da Bitmemişlik nedir ? : ınfectum ou système du présent

Bitmiş ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Bitmiş nedir? Bitmiş ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik bir biçimde hemen sorabilir, daha sonra kısaca Bitmiş tanımı, açılımı, kelime anlamı hakkında ansiklopedik bilgi verebilir veya dilerseniz Bitmiş hakkında sözler yazılar ile ingilizce veya almanca sözlük anlamı paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

 • Elektron yakalama: Her nasıl ki yıldırımın oluşmasına mani olamıyorsak, onun toprağa akması için onu engellememeli, binalara ve eşyalara zarar vermeyece...
 • Elektron yakalama: yıldırım elektronları toprağa boşalmadan önce yakalanabilir mi?...
 • Pafta: pafta numarasındaki i harfinin anlamı nedir örn.24i gibi...
 • Geri kazanım: Çok teşekkürler geri kazanım atık toplama ve atık yağ toplama ile ilgili güzel bir yazı olmuş....
 • Hallaçlık: hallacı nasıl bulabilirim mersindeyim...