Biyoloji nedir, Biyoloji ne demek

Biyoloji; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • Bitki ve hayvanların köken, dağılım, yapı, gelişim, büyüme ve üremelerini inceleyen bilim dalı, dirim bilimi

Biyoloji anlamı, tanımı:

Biyolojici : Okulda biyoloji dersini veren öğretmen.

Biyolojik : Biyoloji ile ilgili, dirim bilimsel.

Biyolojik saat : Canlılarda her türlü olayın oluşmasına ayrılan süre.

Bitki : Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat.

Hayvan : Kızılan bir kimseye söylenen bir söz. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse). Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık.

Köken : Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, orijin. Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe. Kavun, karpuz, kabak vb. bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları. Tulumbacı hortumlarının uç kısmındaki sarı maden sap. Soy, asıl.

Dağılım : Mal üretiminde, katkıda bulunanlara, üretilen mallardan herhangi bir ölçüde verilmesi, dağıtılması. Dağılarak birbirinden ayrılma. Paylaşım. Birleşiminde kütle içinde tamamen eşit olarak dağılmış gerçek veya koloidal eriyik biçiminde başka bir madde bulunan katı, sıvı veya gaz durumundaki bütün cisimler. Bir toplumda, bir kümede incelenen bir veya birçok özelliğin zamana, yere, seçilen herhangi bir değişkene göre hesaplanan sayısal ve oransal dağılışı. Bir ses biriminin, anlam biriminin değişik kullanım veya bağlamlardaki çevrelerinin tümü.

 

Gelişim : İlerleme, inkişaf, tekâmül. Gelişme işi. Aksiyon. Serpilip büyüme.

Büyüme : Büyümek işi.

Üreme : Üremek işi. Canlıların cinsel hücrelerinin birleşmesinden ortaya çıkan tohumla veya doğrudan doğruya oluşturdukları sporlarla çoğalmaları, tenasül.

Biyolog : Biyoloji ile uğraşan kimse, biyoloji uzmanı.

Biyoloji ile ilgili Cümleler

 • Biyoloji birçok yaşam bilimlerini içerir.
 • Bizim üç evlatlığımız ve iki biyolojik çocuğumuz var.
 • Biyolojik bir varlık olarak insan hayvan dünyasına aittir.
 • Biyoloji öğretmenimize soru sormaktan çekinirdik.
 • Ali biyolojik babasını arıyor.
 • Tom'un biyolojik ebeveynleri hakkında daha fazla bilmek istiyor.
 • Biyoloji testi için çalışmak zorundayım.
 • Bazen biyolojiden anlamıyorum.
 • Bu yeşil takım elbiseler, biyolojik kirlenme riskini azaltmak için özel takım elbiselerdir.
 • Biyoloji alanında çalışıyor.
 • Biyoloji Tom'un en sevdiği ders değil.
 • Biyolojide A almayı umuyordum ama sadece C aldım.
 • Ali biyolojik babam.
 • Üç tane evlatlığımız var. Küçük olan ikisi biyolojik erkek kardeş.

Diğer dillerde Biyoloji anlamı nedir?

İngilizce'de Biyoloji ne demek? : n. biology, study of life

Fransızca'da Biyoloji : biologie [la]

Almanca'da Biyoloji : n. Biologie

Rusça'da Biyoloji : n. биология (F)

adj. биологический