Blastosist nedir, Blastosist ne demek

Blastosist; Anatomi, Veteriner, Biyoloji alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Dıştan trafoblast adı verilen ince bir tabakayla çevrilmiş, ortasında gıda maddelerince zengin sıvıyla dolu bir boşluk ve bir tarafında ise ileride embriyoyu oluşturacak bir hücre kümesinden oluşan embriyoda blastula evresini izleyen gelişim dönemindeki gebelik ürünü, blastula, blastosit. İnekte embriyonun 7-1.

günleri.

Biyoloji'deki anlamı:

Memelilerde döllenmiş yumurtanın peş peşe bölünerek uterus boşluğuna ulaştıktan sonraki ilk farklılaşmış hâli. Dışta hücrelerden oluşmuş bir kılıf (trofoblâst) ile gelişmenin ileri safhalarında embriyoyu meydana getirecek olan küçük bir hücre kitlesini kapsar.

Teknik terim anlamı:

Memelilerde döllenmiş yumurtanın peş peşe bölünerek uterus boşluğuna ulaştıktan sonraki ilk farklılaşmış durum olup dışta hücrelerden oluşmuş bir kılıfla (trofoblast) gelişmenin ileri evrelerinde embriyoyu meydana getirecek olan küçük bir hücre kitlesi.

Blastosist hakkında bilgiler

Blastokist (Yunanca βλαστός (blastos) « tomurcuk » anlamına gelir, κύστις (kistis) ise « idrar kesesini » ifade eder), canlı gelişiminde blastosöl aşamasındaki hücre kitlesine verilen ad. Bu evrede hücreler daha hızlı bölünmeye, kendi genomlarından yapıtaşları sentezlemeye ve aktif olarak yer değiştirmeye başlarlar. İnsanın embriyonik gelişimi özelinde, Döllenmenin sonucu olarak oluşan tek hücreli zigot hızlıca bölünerek yaklaşık 4 gün içinde morula diye adlandırılan bir hücre topu haline gelir. Morula'nın çapı ortalama 0.3 mm'dir. Morula, uterus (rahim) boşluğuna ulaştığında morulanın içinde sıvı birikir ve içi sıvı dolu bir boşluk oluşur. Blastokist dıştan trofoblast diye adlandırılan ince bir tabaka ile çevrilidir. Ortasında gıda açısından zengin bir sıvı (blastosöl) ile dolu bir boşluk vardır. İçinde sıvı toplanmış olan bu hücreler kümesine blastokist denir ve blastokistin daha sonra uterus (rahim) iç tabakasına olan endometriyuma gömülür.Bu gömülmeye implantasyon yani yerleşme denir ve bu gömülmeyle birlikte gebelik süreci başlamış olur. Dış kısımda yer alan trofoblast hücreleri, ileride plesantanın çoğunu oluşturacaktır. Blastsölün ileride canlının baş kısmını oluşturacak bölgesinde (posteriorda) konumlanmış hücre kümesi olan epiblastlar, diğer hücre tipleri olan hipoblastlar ile etkileşerek farklılaşırlar ve embriyonun kendisi ile embriyo dışı dokuları oluştururlar.

 

Blastosist anlamı, tanımı

Blast : Yunanca yeni hücreler verecek olan yapı ya da hücreyi gösteren ön ek. Yeni hücreler verecek olan yapı veya hücreyi gösteren ön veya son ek

Döllenmiş yumurta : Sperm tarafından döllenmiş yumurta, fertilize olmuş yumurta, oosperm, spermoviyum. Zigot. (karşılık: zigot), Dişi ve erkek eşeylik gözelerinin birleşmesiyle meydana gelen birlik.

 

Yer değiştirme : Bir yerden başka bir yere gitme, tebdilimekân. Bir birimde çalışan görevlilerin düzenli bir biçimde başka birimlere geçmesi, rotasyon. Göçüşme. Laboratuvarlarda gazları toplamakta izlenen yöntem.

İdrar kesesi : İdrar torbası.

Endometriyum : Döl yatağının tunika mukozasını oluşturan iç zarı. Epitel katmanı ve döl yatağı bezlerini içeren lamina propriyadan oluşan, kızgınlık döngüsü dönemine göre histolojik yapısında ve fonksiyonlarında değişmeler olan, fonksiyonel kat.

Tek hücreli : Bir hücreli.

Trofoblast : İmplantasyon, hormon salgılanma ve plasenta oluşumunda rol oynayan, koryon kesesinin villuslarında yer alan besleyici hücreler. Memelilerde embriyo gelişmesi sırasında teşekkül eden, başlangıçta iki tabaka hâlinde olan, tek tek hücrelerden meydana gelmiş sitotrofoblâst denilen iç tabaka ile çok çekirdekli sinsityum durumundaki hücrelerden meydana gelmiş sinsityotrofoblâst denilen dış tabakadan oluşmuş blâstosistin dış hücre kılıfı.

Değiştirme : Değiştirmek işi, tebdil, tahrif.

Sentezleme : Sentezlemek işi.

Memeliler : Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcakkanlı, iki akciğerli, kalbinde dört boşluğu olan, vücutları genel olarak tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı.

Çevrilmiş : Şişte kızartılmış.

Hipoblast : Gastrulasyon süresince oluşan blastodermin iki tabakasından içte olanı. Endoderm.

Blastosöl : Embriyonun erken evresinde, dış tabakadaki hücrelerin içeriye doğru bir girinti yapması sonucu oluşan, ilk vücut boşluğu, birinci karın boşluğu. Embriyoda morula evresinden sonra gelişen içi sıvı dolu boşluk. [Bakınız: birinci karın boşluğu]. [Bakınız: birincil karın boşluğu].

Blastosit : Blastosist.

Yaklaşık : Gerçek değeri ve miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî.

Birlikte : Bir arada, beraberce, hep beraber. Yanında, beraberinde. Beraber.

Blastula : Yumurta hücresi oğulcuk olurken morulanın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morula.

Başlamış : Hatay ili, Erzin ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Konya şehri, Hüyük ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Manisa şehrinde, Akhisar ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Samsun ilinde, Lâdik ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Peş peşe : Arka arkaya.

Epiblast : Dış deri. İki yapraklı embriyoyu oluşturan embriyoblast hücrelerinin dış ektoderm katmanı. [Bakınız: dış deri].

Diğer dillerde Blastosist anlamı nedir?

İngilizce'de Blastosist ne demek ? : blastocyst, blastocystis