Blenching türkçesi Blenching nedir

Blenching ingilizcede ne demek, Blenching nerede nasıl kullanılır?

Blenchingly : Duraksayarak veya geri çekilerek. Kaçarak. Sinerek. Beyazlayarak. Korkup çekilerek. Benzi atarak. Korkakça davranarak.

Blench : Sararmak. Rengi atmak. Rengi solmak. Benzi atmak. Ürkmek. Ağarmak. Geri çekilmek. Çekinmek. Ağartmak. İrkilmek.

Blenched : Sararmak. Ağartmak. Ağarmak. Çekinmek. Rengi solmak. Benzi atmak. İrkilmek. Rengi atmak. Geri çekilmek. Ürkmek.

Blencher : Korkup çekilen. Sinen. Kaçan. Korkakça davranan. Duraksayan veya geri çekilen. Benzi atan. Beyazlayan.

Blenchers : Beyazlayan. Sinen. Korkup çekilen. Duraksayan veya geri çekilen. Korkakça davranan. Kaçan. Benzi atan.

Blenches : Sararmak. İrkilmek. Ağarmak. Çekinmek. Rengi atmak. Benzi atmak. Ürkmek. Ağartmak. Rengi solmak. Geri çekilmek.

İngilizce Blenching Türkçe anlamı, Blenching eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Blenching ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Absent oneself from : -den uzak durmak. Okuldan kaçmak. Kendini çekmek. Uzak durmak. Katılmamak. Ayrılmak. Başka yerde kalmak. Karışmamak.

Bewared : Sakınmak. Korunmak. Çok dikkat etmek. Kaçınmak. Gözünü açmak. Dikkat etmek.

 

Decolourize : Rensizleştirmek. Soldurmak. Rengini açmak.

Grey : Kırlaşmak. Gri. Silikleştirmek. Aklar düşmek. Kırlaştırmak. Beyazlamak. Külrengi. Kurşuni renk.

Boggles : Yüzüne gözüne bulaştırmak. Becerememek. Yanaşmamak.

Shudder : Titreme. Tüylerin ürpermesi. Titremek. Tüyleri ürpermek. Ürpermek. Zangırdamak. Ürperti. Ürperme. Titreyiş.

Fell back : Gerilemek. Saatleri geri almak. Geri çekilme. Geride kalma.

Back off : Terk etmek. Geri çekme. Geri çekmek. Sorumluluktan geri durmak. Gevşetmek. Bırakmak. Vazgeçmek.

Greyed : Beyazlamak. Kırlaşmak. Silikleştirilmiş. Grileştirilmiş.

Blenching synonyms : inborn reflex, reflex response, forcing out, instinctive reflex, innate reflex, be startled, projection, weather, weathers, abstractive, combination, balk at, abstain, grayer, draw back, burp, conflux, be appalled, recoiling, chicken out, backpedal, bewaring, fade away, yellowed, blanches, homogenisation, be scared of, fades, flinch, gray, bleaches, reflex action, paler.

Blenching zıt anlamlı kelimeler, Blenching kelime anlamı

Painless : Zahmetsiz. Ağrısız. Acısız. Istırap vermeme. Meşakkatsiz. Sancısız. Istırap vermeyen.