Blitheness türkçesi Blitheness nedir

Blitheness ingilizcede ne demek, Blitheness nerede nasıl kullanılır?

Blithe : Kaygısız. Şakrak. Mutlu. Sevinçli. Şen. Tasasız. Neşeli. Gamsız.

Blithely : Kedersizce. Pürneşe. Kaygısızca. Mutlu bir şekilde. Neşeyle. Neşeli bir şekilde. Gamsız bir şekilde. Tasasız bir şekilde. Sevinçli bir şekilde.

Blither : Mantıksızca konuşmak. Saçma sapan konuşmak. Zırvalamak. Saçmalamak.

Blithered : Zırvalamak. Saçma sapan konuşmak. Saçmalamak. Mantıksızca konuşmak.

Blithering : Çok. Allah'ın cezası. Tam. Saçma sapan konuşan. Bitmek bilmez anlamsız konuşma. Su katılmadık. Sapına kadar. Lanet olası.

Blithering idiot : Salağın dik alası.

Blithers : Saçma sapan konuşmak. Saçmalamak. Zırvalamak. Mantıksızca konuşmak.

Blithesome : Mutlu. Kaygısız. Neşeli.

Blithest : Sevinçli. Şakrak. Gamsız. Neşeli. Kaygısız. Mutlu. Şen. Tasasız.

İngilizce Blitheness Türkçe anlamı, Blitheness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Blitheness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Thoughtlessness : Düşüncesizlik. Düşüncesizce edilmiş laf. Dikkatsizlik. Bencillik.

Elfishness : Periye benzer olma durumu. Hayat dolu olma durumu. Oynaklık. Yaramazlık. Perimsilik. Peri benzeri olma durumu. Tuhaf bir şekilde güzel veya büyülü bir şekilde periye benzer olma durumu. Şakacılık. Yaramaz olma durumu.

 

Debonairness : Güler yüzlülük. Naziklik. Nezaket. Güleryüzlülük. Şirinlik. Hoşluk. Canlılık.

Delightfulness : Keyiflenme. Hoşlanma. Hoşluk. Tatlılık. Zevklilik. Eğlenme. Zevk.

Happiness : Sevinç. Bahtiyarlık. Ferah. Hoşluk. Mut. Saadet. Uygunluk. Kut.

Gaiety : Gösteriş. Sevinç. Eğlenti. Eğlence. Neşelik. Şenlik. Göz alıcılık.

Trivialness : Ufak işlerle uğraşma. Anlamsızlık. Önemsizlik. Ciddiye almama durumu. Değersizlik.

Frivolousness : Ehemmiyetsizlik. Ciddiyetsizlik. Uçarılık. Saçmalık. Anlamsızlık. Ciddi olmamama durumu. Boş uçarılık. Kaygısız olma durumu. Hafiflik.

Gayety : Sevinçli olma. Sevinç. Coşku.

Blitheness synonyms : lightsomeness, freedom from care, lightheartedness, gayness, euphoria, chirped, a bed of roses, carefreeness, deray, accidie, phlegms, animal spirits, jocundities, accidies, bliss, ataraxia, fortunateness, unconcern, gayeties, jocundity, elations, incuriousness, insouciance, hilariousness, perkiness, blissfulness, breeziness, jocularity, chirp, bonhomies, acedia, buoyancies, esprit.

Blitheness zıt anlamlı kelimeler, Blitheness kelime anlamı

Sadness : Neşesizlik. Gam. Üzgünlük. Mahzunluk. Efkar. Hüzün. Gemm. Keder. Teessüf. Üzüntü.

Cheerlessness : Neşesizlik. İç karartıcılık. Keyifsiz. Kasvetlilik. Kasvet.

Blitheness ingilizce tanımı, definition of Blitheness

Blitheness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The state of being blithe.