Blokaj nedir, Blokaj ne demek

Blokaj; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Bloke etme işi.
  • Bir şeyin hareketine engel olma, hareketini durdurma
  • Sivri taşların toprak zemine dikine çakılarak üzerine beton dökülmesiyle yapılmış olan dolgu.
  • Bankacılıkta bir varlığın yetkili otoritelerin izni olmadan sahibi tarafından kullanılamaması durumu.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

[Bakınız: durdurum]

Blokaj kısaca anlamı, tanımı:

Blok : İçine resim veya yazı kâğıtları konulan karton kap. Voleybolda, file üstünde karşı oyuncunun topu sert vururken önünde iki veya üç kişinin elleri ile oluşturdukları perde. Kocaman ve ağır kitle. Politik çıkarları sebebiyle birlik kuran devletler topluluğu. Yapı adası. Birden çok bölümü bir araya getirilmiş olan, bir bütün oluşturan.

Bloke : Kullanılması önlenmiş, el konulmuş.

Hareket : Deprem. Davranış, tutum. Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon. Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri. Yola çıkma. Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma. Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi. Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılmış olan ilerlemeler, akım. Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi. Devinim.

 

Engel : Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır düzenek, bariyer. Herhangi bir yolu kapamak için konulan nesne, bariyer. Engelli koşularda, her yarışçının üzerinden atlaması gereken tahta düzenek, bariyer. Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia, handikap. Kara yollarının kenarlarına yapılmış olan korkuluk, bariyer.

Durdurma : Durdurmak işi.

Sivri : Genel tutumun veya geleneklerin dışında kalan, göze batıcı özelliği olan, aşırı. Ucuna doğru gittikçe incelen. Ucu keskin ve batıcı olan. Palamut.

Toprak : Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. Arazi, tarla. Kara. Memleketli. Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış. Ülke.

Zemin : Yeryüzü, dünya. Taban, döşeme, yer. Temel, dayanak. Ortam. Kumaş, süslü kâğıt, halı, yer muşambası, tablo vb. desenli nesnelerde, biçimlerin üzerinde yer aldığı renk.

Etme : Etmek işi.

Diğer dillerde Blokaj anlamı nedir?

İngilizce'de Blokaj ne demek? : blockage, blocking

Almanca'da Blokaj : n. Sperrung