Blood pressure monitor türkçesi Blood pressure monitor nedir

Blood pressure monitor ingilizcede ne demek, Blood pressure monitor nerede nasıl kullanılır?

Blood : Hayvanlarda vücut boşluğu içinde ya da kapalı damarlar içerisinde dolaşan hücreler ile oksijen, karbondioksit, hormonlar, besin, boşaltım ve bağışıklık maddelerini taşıyan sıvı. omurgalılarda oksijenin ve karbondioksitin taşınmasında görev yapan kırmızı kan hücreleri ile organizmanın savunmasında görev yapan beyaz kan hücreleri ve kanın pıhtılaşmasında görevli olan kan pulcukları ve serumdan oluşur. Akrabalık. Huy. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Yapı. Omurgalılarda oksijenin ve karbondioksitin taşınmasında görevli kırmızı kan hücreleri, organizmanın savunmasında görevli beyaz kan hücreleri ve kanın pıhtılaşmasında görevli olan kan pulcukları ve plazmadan oluşan sıvısal doku. kan proteini, kıl, mide içeriği ve idrar vb. yabancı maddeden arındırılmış temiz, taze, bütün veya suyu alınmış hayvan kanının hızlı bir biçimde dondurulması veya soğutulmasıyla elde edilen ürün, hayvan kanı. Dem. Kan bağı. Mizaç. Asalet.

Pressure : Baskı yapmak. Basma. Pres. Bir yüzeyin birim alanına uygulanan kuvvet. Baskı. Zorlama. Sıkıntı. Bir akışkanın değdiği yüzeye uyguladığı itme kuvvetinin birim yüzeye düşen tutarı. Darlık. Coğrafya, fizik, kimya, eskrim, madencilik alanlarında kullanılır.

 

Monitor : Gözlemek. Işınım ölçme ve uyarıda bulunma işevlerini birlikte gerçekleştiren düzenek, monitör. Bir televizyon yayınında görüntü ile sesin niteliğini izlemek, görüntü seçimini gerçekleştirmek, görüntüyü yayına vermek gibi işlerde kullanılan yüksek nitelikli almaç. (denetliğin yapısı ile görevi, almacın aynıdır. ikisi de televizyon imlerini resme çevirir. ancak alıcı ile almaç arasındaki bağlantı, vericiyle sağlandığı halde, denetlik bu imleri doğrudan doğruya alıcıdan bir kablo yardımıyla alır. ayrıca görüntüyle ilgili ses almaca resimle birlikte verildiği halde, denetliğe verilmez; ses için ayrı bir denetlik kullanılır. kullanıldıkları yerlere göre başlıca şu denetlikler vardır: görüntü denetliği, ses denetliği, işlik denetliği, ana denetlik, yönetim denetliği). Işınuyarı aygıtı. Bilgisayar, fizik, nükleer enerji, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. İzlemek. Görüntü birimi. Denetlik. Işınım monitörü. Gözcü.

Blood pressure : Kan basıncı. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kanın içinde bulunduğu damar çeperlerine yapmış olduğu basınç, atardamar kan basıncı, tansiyon. erişkin normal sistolik/diyastolik değerler (mmhg); insan: 120/70, at: 13/95 sığır:140/95, koyun: 140/90 köpek: 120/70, kedi: 120/80. Yüreğin vurumu sırasında kanın, kan damarlarının duvarına yapmış olduğu yaşa ve fizyolojik duruma göre değişebilen basınç. kan basıncı. Tansiyon.

Arterial blood pressure : Atardamar kan basıncı. Kan basıncı. Arteryel kan basıncı. Arteriyel kan basıncı.

 

Maximal blood pressure : Sistolik kan basıncı. Büyük kan basıncı.

Do you have low blood pressure : Düşük tansiyonunuz var mı.

Low blood pressure : Düşük tansiyon.

High blood pressure : Kan basıncının anormal bir şekilde yüksek seviyede kaldığı sağlık bozulması durumu. Hipertansiyon. Yüksek tansiyon. Yüksek kan basıncı.

I have high blood pressure : Yüksek tansiyonum var.

İngilizce Blood pressure monitor Türkçe anlamı, Blood pressure monitor eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Blood pressure monitor ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Sphygmomanometers : Kan basıncı ölçme aleti. Kan basıncını ölçen alet. Tansiyon ölçme aleti. Sfigmomanometre. Nabızyazar. Tansiyon ölçer. Nabız yazar.

Sphygmomanometer : Tansiyon ölçme aleti. Atardamar kan basıncını ölçmek için kullanılan bir alet. Nabız yazar. Kan basıncını ölçen alet. Tansiyon ölçer. Sfigmomanometre. Kan basıncı ölçme aleti. Nabızyazar.