Blueprints türkçesi Blueprints nedir

Blueprints ile ilgili cümleler

English: I brought the blueprints.
Turkish: Ben planları getirdim.

Blueprints ingilizcede ne demek, Blueprints nerede nasıl kullanılır?

Blueprint apparatus : Ozalit makinası. Ozalit makinesi.

Blueprint paper : Plan kağıdı.

Blueprint : Karalama. Şablon. Tasarlamak. Taslak. Mavi kılavuz. Mavi kopya. Plan. Proje. Kılavuz.

Blueprinted : Dizayn etmek. Karalamak. Kılavuz. Mavi kopya çıkarmak. Ayrıntılı tasarı. Proje. Şablon. Planı mavi kağıda çekmek. Tasarlama. Ozalit.

Blueprinting : Motorun şartnamelere tam uygun olarak sökülmesi ve montajı. Karalamak. Dizayn etmek. Tasarlama. Planlamak.

İngilizce Blueprints Türkçe anlamı, Blueprints eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Blueprints ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Companion : Arkadaş. Güverte merdiveni. Yoldaş. Refakat etmek. Arkadaşlık etmek. Refakatçi. Eşlik etmek. Yardımcı.

Stencils : Teksir makinesi ile çoğaltmak. Marka kalıbı. Stensil. Mumlu kağıtla çoğaltmak. Basmak. Şablonla çizmek. Şablonla (desen) çizmek. Marka basmak. Şablonla (yazı) yazmak.

 

Prototype : İlk örnek. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Proto tip. Orijinal. Asıl örnek. Model. Ön ürün. Tek tip. Toplu üretime geçmeden hazırlanan örnek. bir ölçü biriminin gerçekleştirilen aslı. İlk ernek.

Baedeker : Yolculuk rehberi.

Stenciling : Mumlu kağıtla çoğaltmak. Teksir makinesi ile çoğaltmak. Basmak. Marka kalıbı. Şablonla (yazı) yazmak. Şablonla (desen) çizmek. Şablonla çizmek. Stensil. Marka basmak.

Conceive : Akıl erdirmek. Aklı almak. Anlamak. Gebe kalmak. Tasavvur etmek. Yaratmak. İfade etmek. Yazmak. Hamile kalmak. Karşılaşılan sorunları, yeni durumları ve düşünceleri zihinde oluşturmak. düşünmek. 3.-anlamak.

Calculates : Hesaplamak. Hesap etmek. Hesap yapmak. Planlamak. Ölçüp biçmek. Güvenmek. Saymak. Bel bağlamak. Hesaplama yapmak.

Cliche : Beylik laf. Sıradan ifade. Basmakalıp söz. Basmakalıp. Beylik söz. Klişe.

Conductor : Isı, elektrik gibi erke türlerini ileten ortam. Orkestra şefi. Biletçi. Orkestrayı yöneten, bir müzik yapıtını yönettiği orkestra ile yorumlayan ve uygulayan sanatçı. Şef (orkestra veya koro için). Isıl ya da kıvıl geçirgenliği olan (özdek, nesne vb.). Fizik, kimya, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Yol gösteren. İleten, nakleden, bağlayan.

Conspectus : Hulasa. Özet. Genel bakış.

Blueprints synonyms : ostrea, genus ostrea, blue point, cogitated, oyster, stenciled, templates, bushing, pattern, prototypes, conceives, routine, drafts, architect, construction plan, stencil, gridlines, defamation, enterprise, conductors, denigrations, guidances, delineament, anlage, crossing out, guide, conspectuses, calculate, baedekers, projection, templet, aspersion, cogitates.