Bluest türkçesi Bluest nedir

 • Çürümüş.
 • Çivit.
 • Deniz.
 • Keyifsiz.
 • Müstehcen.
 • Çivitlemek.
 • Sınav.
 • Maviye boyamak.
 • Hüzünlü.
 • Morarmış.
 • Har vurup harman savurmak.
 • Mavi yapmak.
 • Mavi.
 • Açık saçık.
 • Çarçur etmek.
 • Muhafazakar partili.
 • Morali bozuk.
 • Canı sıkkın.

Bluest ingilizcede ne demek, Bluest nerede nasıl kullanılır?

Bluest of the blue chips : Mavi boncuklular arasında öne çıkan eniyiler. Mavilerin mavisi.

Bluestocking : Entellektüel kadın. Okumuş kadın. Aydın kadın. Bilgiç kadın. Kültürlü veya okumuş veya aydın veya entelektüel kadın.

Bluestockings : Aydın kadın. Okumuş kadın. Entellektüel kadın. Kültürlü veya okumuş veya aydın veya entelektüel kadın. Bilgiç kadın.

Bluestone : Göztaşı. Mavi renkli.

Baby blues : Hüzünlü bakan. Annelik hüznü. Doğum yaptıktan sonra bazı kadınların yaşadığı lohusalık dönemi depresyonu. (gayriresmi) mavi gözlü. Mavi gözler.

Get the blues : Morali bozulmak.

Blue and black : Mavi ve siyah.

Bluesmen : Blues müzik çalan kimse. Blues müzisyeni. Blues müzikle uğraşan kimse. Blues müzik söyleyen kimse.

Blues : Mavi. Amerikan zencilerinin hüzünlü aşk şarkısı. Maviler. Caz. Efkar. Keder. Hapishane kıyafetleri. Hüzünlü müzik. Hüzün. Bunalım.

In the blues : Üzüntülü. Melankolik. Hüzünlü. Efkarlı.

İngilizce Bluest Türkçe anlamı, Bluest eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Bluest ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Deflated : Kederli. Azaltılmış. Söndürmek. İnik. Düşürmek. Sönük. Burnunu sürtmek. Havasını boşaltmak. Havası boşaltılmış.

Indigotin : İndigotin.

Optimal : Bir değişkenin verilen bir amaca göre en elverişli değeri. En uygun. İdeal. En yerinde. Erıiyi. Eniyi. Bilişim, biyoloji alanlarında kullanılır. Uygun. Optimum. En iyi.

Exam : Muayene. İmtihan.

Nautical : Gemiciliğe ait. Denizciliğe ait. Denizsel. Gemi ile ilgili. Denizciler veya denizcilikle ilgili. Denizel. Denizcilikle ilgili. Bahri. Gemicilik ile ilgili.

Mains : Zor. Kuvvet. Kentlerde belirli bir merkezden bir elektrik ağıyla dağıtılan elektrik akımı. Şehir şebekesi. Ana boru. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Kanalizasyon. Horoz dövüşü. Elektrik şebekesi.

Indigos : İndigo. Nil. Çivit rengi. Çividi. Çivitotu. Çivit mavisi.

Livid : Kurşun rengi. Çok öfkeli. Gözü dönmüş. Mosmor. Öfkeden kudurmuş. Kurşuni. Mor. Grimsi mavi.

Addled : Şaşkaloz. Çürük (yumurta). Sersem. Şaşkın. Kafası karışmış. Cılk. Cılk (yumurta).

Bluest synonyms : wedding guest, prizewinning, top grade, go to meeting, sunday go to meeting, house guest, unexceeded, indigotic, ecchymosed, naval, cast away, examinations, doldrums, record breaking, tories, dream away, downcasts, degenerated, top quality, gross, filthiest, oral test, exams, conservatives, in the doldrums, guest of honor, incomparable, dispirited, furnaces, filthier, bawdies, empurpled, foremost.

Bluest zıt anlamlı kelimeler, Bluest kelime anlamı

 

Comparable : Benzer. Mukayese edilebilir. Karşılaştırılabilir. Kıyaslanabilir. Kıyas götürür. Kıyas edilebilir.

Bottom : Kurmak. Değmek. Dibe ulaşmak. Ulaşmak. Dip. Temeline inmek. Dip koymak. Dipteki. Bir temel üzerine yerleştirmek. Alttaki.

Bad : Bozuk. Sert. Kokmuş. Küfürlü. Şanssızlık. Yıkım. Kem. Aynasız. Bir dürtüş ya da vuruşa karşı korunmak için yapılan, yerinde ve yeterli olmayan çelgi.

Bluest antonyms : worst, side, inferior, achromatic.