Boşboğaz nedir, Boşboğaz ne demek

Boşboğaz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Saklanması gereken şeyleri söyleyiveren, sır saklayamayan, geveze, ayran ağızlı.
  • Yerli yersiz konuşan

"Boşboğaz" ile ilgili cümleler

  • "O kadar boşboğaz çocuk arasında da vakayı bir sır olarak saklamak güçtü." - Y. K. Beyatlı

Boşboğaz anlamı, tanımı:

Boşboğazı ateşe atmışlar odunum yaş demiş : "çenesi düşükler umulmadık anlarda densizce konuşabilirler" anlamında kullanılan bir söz.

Boşboğazlık : Boşboğaz olma durumu.

Boşboğazlık etmek : Gereksiz, yersiz, düşüncesiz konuşmak.

Saklanma : Saklanmak işi.

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Geveze : Çok konuşan, çenesi düşük, gevşek ağızlı, lafçı, lafazan, zevzek, lakırtı ebesi, ağız kavafı, lakırtı kavafı, çene kavafı, cır cır, çaçaron. Sır saklamayan, boşboğaz, ayran ağızlı.

Ayran : Süt veya yoğurt yayıkta çalkalanarak yağı alındıktan sonra kalan sulu bölüm. Yoğurdun sulandırılıp çalkalanmasıyla yapılmış olan içecek.

Ağızlı : Ağzı herhangi bir biçimde olan.

Yerli : Taşınamayan, başka yere götürülemeyen. Amerika, Avustralya ve Afrika'nın uygarlıktan uzak, ilkel biçimde yaşayan kimi halklarına verilen ad. Oturduğu bölgede doğup büyüyen, ataları da orada yaşamış olan. Belli bir bölgede yetişen, otokton. Bir yerin ilk sakini olan, otokton. Yurt içinde yapılmış olan veya bir yurdun kendine özgü niteliklerini taşıyan.

 

Yersiz : Yerinde olmayan, uygunsuz, anlamsız, manasız. Barınacak yeri olmayan.

Boşboğazı ateşe atmışlar, odunum yaş demiş : “çenesi düşükler umulmadık anlarda densizce konuşabilirler” anlamında kullanılan bir söz.

Boşboğaz ile ilgili Cümleler

  • Her zaman, erkekler hakkında boşboğazlık ediyorum.
  • Senin boşboğazlığını sevmiyorum.
  • Ali bir boşboğaz.
  • Ali boşboğazlık etmiyor, değil mi?

Diğer dillerde Boşboğaz anlamı nedir?

İngilizce'de Boşboğaz ne demek? : adj. garrulous, gossipy, indiscreet, gabby, communicative

n. babbler, gabbler, blab, chatterbox, raunchy, sieve, tattler

Fransızca'da Boşboğaz : bavard/e, indiscret/ète

Almanca'da Boşboğaz : n. Schwätzer

adj. indiskret, klatschhaft, klatschsüchtig, redselig, schnatterig

Rusça'da Boşboğaz : n. болтун (M), болтушка (F), балаболка (MF)

adj. болтливый