Bodement ingilizcede ne demek, Bodement nerede nasıl kullanılır?

Bode diagram : Boda çizim. Bode çiziti. Bode çizeneği.

Bode ill : Hayra alamet olmamak. Kötü olmak. Uğursuzluğa delalet etmek. Kötüye işaret olmak.

Bode well : İyiye işaret etmek. İyi olmak. Hayra alamet olmak. İyiye işaret olmak.

Bode : İşaret etmek. Belirtisi olmak. Alamet olmak. Kötüye işaret olmak. -e işaret etmek. -e delalet etmek. İşareti olmak. İowa eyaletinde şehir. Beklemek.

Boded : Beklemek. -e delalet etmek. -e işaret etmek. İşaret etmek. Alamet olmak. Belirtisi olmak. Kötüye işaret olmak. İşareti olmak. İowa eyaletinde şehir.

Aboded : Bir yerde ikamet etmek. İkamet yeri. Oturulan yer. İkametgah. İkamet etme (bir yerde). Sükna. Konut. Oturma. İkamet.

Bodegas : Şarap mahzeni. Özellikle ispanyolca konuşulan ülkelerde hizmet veren şarap ve meyve-sebze satan dükkan. Şarap dükkanı. Şarap bodrumu. Küçük bakkal. Küçük gıda dükkanı. İspanyolca konuşulan ülkelerde şarap dükkanı. Şarküteri.

Abodes : İkamet etme (bir yerde). Bir yerde ikamet etmek. İkamet yeri. İkametgah. Konut. Sükna. İkamet. Oturulan yer. Oturma.

Abode of demons : Şeytanların ikamet ettiği yer. Şeytanların yaşadığı yer.

Bodes : Alamet olmak. İşareti olmak.

İngilizce Bodement Türkçe anlamı, Bodement eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bodement ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Auspice : Fal. Kuş falı.

Badge : Plaka. Kimlik kartı. Yaka kartı. Rozet. Nişan. Hapishane memuru. Marka.

Presentiment : İçe doğuş. Malum olma. Hissikablelvuku.

Forward motion : İleriye doğru hareket. İleriye doğru akma.

Hurrying : Acele etme. Acelecilik.

Doze : Uyuklamak. Kestirmek (argo terim). Hafif uyku. Pineklemek (argo terim). Şekerleme. Pineklemek. Imızganmak. Şekerleme yapmak. Uyuklama.

Swing : Salıncak. Salıncakta sallanmak. Hız (salınım gücü). Sallamak. Hoş bir ritmi olmak. Sarkıtmak. Başarmak. Aniden geriye dönmek. Dönmek. Sallanma.

Clinic : Çözüm toplantısı. Tıbbi tedavi. Klinik. Muayenehane. Seans. Cerrahi tedavi. Bir hayvanın hasta olup olmadığının veya hastalığın nerede olduğunun araştırılması için gerekli alet ve edevatla donatılmış yer, klinik. Hastane pavyonu.

Auspicate : Başarı ve iyi şans getirmesi için belirlenmiş törenle başlamak. Haberci. Başlamak.

Premonitions : Malum olma. Uyarma. Kişinin hastalık nöbetinin geleceğini önceden sezinlemesi. Basiret. Hastalık nöbetinin geleceğini gösteren sübjektif belirti. Hissikablelvuku. Hastanın hissettiği öncü belirti.

Bodement synonyms : occurrent, tectonic movement, pursual, periodic movement, cam stroke, pedesis, moving ridge, crustal movement, onward motion, bending, advance, ascending, backlash, presaged, lurch, forethought, forecasting, clairvoyances, foreboding, bookmark, omens, a hunch, presage, ensigns, denouncements, evidences, hunching, insignias, clew, forebode, approximation, cuing, lunge.

Bodement zıt anlamlı kelimeler, Bodement kelime anlamı

Retreat : Çekilmek. Geri hamle yapmak. Ricat etmek. Geri adım atmak. İnzivaya çekilmek. Gerilemek. İnziva köşesi. Yeniden bakım yapmak. Sığınak. Ricat.

Closing : Kapanma. Kapatılıyor. Kapanış. Kapama. Kapatıyor. Yaklaşım. Kapat. Uç. Kapatma.

Opening : Ünlülerin boğumlanmaları sırasında ağız yolunun ve çene açısının açıklık bakımından gösterdiği özellik: a ve e ünlülerinin genişlik dereceleri o ve ö, ı ve i ünlülerinden daha fazladır. bir dil sesinin özellikle bir ünlünün boğumlanması sırasında ses yolunun kişilere ve ağızlara göre değişebilen açılma durumu: alfabe/alfābe, ayar/āyar, bayan/bāyan, yarın/yārın, dünya/dünyā, gafil/gāfil, marul/mārul, sevda/sevdā vb. burada ünlülerin kısa veya uzun söylenişlerinde, uzunluktan çok ağız açıklığı söz konusudur. Açıklık. Açıklık derecesi. Ünlülerin boğumlanmaları sırasında ağız yolunun ve çene açısının genişlik durumu bakımından taşıdığı özellik a, e, o, ö, ünlüleri ile ı, i, u, ü ünlüleri açıklık dereceleri birbirinden farklı olan ünlülerdir. bk. genişlik derecesi || bir ünlünün boğumlanması sırasında ses yolunun kişilere ve ağızlara göre değişebilen açılma durumu: ayar/ayar, bayan /bayan, yarın / yarın, dünya / dünya, gafil / gafil, marul / marul, sevda / sevda vb. Ünlülerin oluşmasında iki çene arasındaki açıklık, ünlülerin oluşma koşulları bakımından taşıdıkları açık olma özelliği. ünlüleri açıklık bakımından a, e, o, ö, u, ü, ı, i biçiminde sıralamak mümkündür; a ve e ünlüleri açıklık bakımından ı ve i ünlüleri ile aynı sıraya konamaz. bk. ve krş. genişleme, ünlü genişlemesi. Genişlik derecesi.

Bodement ingilizce tanımı, definition of Bodement

Bodement kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A prognostic. An omen.

Bodement ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Bodement kelimesinin türkçesi nedir? ingilizcede Bodement ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik olarak hemen sorabilir, daha sonra kısaca ingilizce Bodement anlamı, açılımı ya da türkçe kelime anlamı hakkında bilgiler verebilir veya dilerseniz Bodement ile ilgili cümleler sözler yazılar ile ingilizce türkçe çeviri sözlük anlamları paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

  • Difüzyon: DİFÜZYON (YAYINMA) OLAYI Ne demek? Farklı yoğunlukta iki ayrı fazda bulunan iki madde moleküllerinin birbiri içine yayılması...
  • Endikasyon: İki anlamı vardır. Herhangi bir hastalığa ilişkin izlenmesi gereken tedavi yöntemlerini ve tedavi içindeki sürecin gidişati...
  • Ekosistem: Ekosistemdeki bozulmaların çevreye etkileri nelerdir? Ekosistemdeki bozulma bir bütün olan çevrenin yapı ve işleyişini olumsu...
  • Ekosistem: Ekosistemlerin belirgin özelikleri nelerdir? Bir ekosistem biyosferin, bir bölümü ya da parçasıdır ; büyüklüğü ya da geni...
  • Yolantı: ..yolantı kelimesi YOLAK veya ( dağda ) patikadan çok farklı değil sanırım....( muğla ) yerkesikde patika az kullanılır..b...