Body politic türkçesi Body politic nedir

  • Siyasi topluluk.
  • Devlet oluşturan halk kitlesi.
  • Siyasal yapı.
  • Siyasal kuruluş.
  • Devlet.
  • Organize olmuş toplum.
  • Siyasi teşekkül.
  • Devlet kurumu.
  • Siyasi cemiyet.

Body politic ingilizcede ne demek, Body politic nerede nasıl kullanılır?

Body : Büyük kısım. Yoğunluk. Cüsse. Karoser. Kuruluş. Heyet. Grup. Esas. Nesne. Bir sınıf veya bu sınıf içindeki bir grup.

Politic : Tedbirli. Çıkarcı. Basiretli. Becerikli. İhtiyatlı. Kurnaz. Akıllı. Akla uygun. Politik. Siyasal.

Body activities : Vücut faaliyetleri.

Body and soul : Canla başla. Vücut ve ruh. Bütün varlığıyla. Bütün kalbiyle. Bütün benliğiyle. Tüm benliğiyle. Bir kimsenin fiziksel ve ruhsal yönleri. Tüm varlığıyla.

Body axes : Gövde ekseni.

Body axis : Vücut ekseni.

İngilizce Body politic Türkçe anlamı, Body politic eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Body politic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

State : Yağday. İhtişam. Değişkenlerin değerleri verildiğinde, dizgenin kesinlikle tanımlanan belirli durumu. Toplumun siyasal örgütlenişi. toplumdaki siyasal örgütlerin tümü. Görkem. Bilgisayar, hukuk, fizik, kimya, sosyoloji alanlarında kullanılır. Saptamak. Mevki. İfade etmek. Heyecan.

The community : Ahali. Toplum. Halk.

 

Governments : Yönetim. İdare. Siyasal bilgiler. Hükümet. Rejim. Siyaset bilimi. Yönetme (dilbilgisi terimi). Yönetim biçimi.

Political : Devlete ait. Hükümete ait. Hükümet. Politikayla ilgilenen. Siyasi. Politik. Siyasal.

Commonwealths : Milletler topluluğu. Cumhuriyet. İngiliz uluslar topluluğu. İngiliz imparatorluğu. Ulus. Kamu yararı. Bağımsız devlet veya topluluk. Eyalet. İngiliz milletler topluluğu.

Commonweal : Ulus. Amme menfaati. Kamu yararı.

Commonweals : Kamu yararı. Ulus. Amme menfaati.

Official : Memuriyete ait. Resmi görevli. Yetkili. Görevli. Resmi memur. Resmi yetkili. Memur. Memura yakışır. Resmi.

Polity : Hükümet biçimi. Yönetim biçimi. Hükümet şekli. Yönetim. Devlet şekli. Hükümet. Politika. İdare şekli. Kurumsal yapı.

Body politic synonyms : state owned company, corporatism, commonwealth, government, polities, governmental, realm.