Bohemian türkçesi Bohemian nedir

  • Bohem hayat yaşayan kimse.
  • Çingene.
  • Topluma uymadan yaşayan.
  • Bohemyalı.
  • Bohem hayat yaşayan.
  • Bohem.
  • Kural tanımayan.

Bohemian ile ilgili cümleler

English: Come with us to the Bohemian forests!
Turkish: Bizimle Bohemian ormanlarına gel!

Bohemian ingilizcede ne demek, Bohemian nerede nasıl kullanılır?

Bohemianism : Bohem hayatı.

Bohemians : Kural tanımayan. Bohem. Bohem hayat yaşayan. Topluma uymadan yaşayan. Bohem hayat yaşayan kimse. Bohemyalı. Çingene.

Bohemia : Sıra dışı gösterişte yaşam tarzı olan kimseler. Bohem. Bohemya.

Bohemias : Bohem. Bohemya.

Carbohemoglobin : Karbohemoglobin.

Rhombohedral : Romboedrik. Eş kenar şeklinde olan.

Rhombohedron : Eşaltıyüzlü. Eşkenar paralelyüz. Eş altıyüzlü. Eşkenar dörtgen.

Bohea : Düşük kalitede siyah çin çayı.

İngilizce Bohemian Türkçe anlamı, Bohemian eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bohemian ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bohemias : Bohemya.

Gippo : Aşçı. Çorba.

Rom : Roman. İzlence komutlarıyla değiştirilmeyecek nitelikte kalıcı veri saklamak üzere geliştirilmiş, yalnızca okunmak üzere geliştirilmiş rasgele erişimli yarıiletken bellek. salt okunur bellek özellikle mikroizlenceleri saklamada yazılır-okunur rasgele erişimli belleklerden daha ucuz bir ortam olarak kullanılır. Salt okunur bellek. Read-only memory. Çingene erkeği. Salt okunur bellek sob.

 

Unconventional : Alışılmadık. Göreneksel olmayan. Teklifsiz. Laubali. Alışılmamış. Göreneklere uymayan. Kalender. Rahat. Geleneklere uymayan. Geleneksel olmayan.

Gipsying : Çingene gibi yaşamak. Çingene müziği. Çingene dili.

Gipsy : Çingene müziği. Çingene gibi yaşamak. Çingene dili.

Gyps : Kandırmak. Dolandırmak. Aldatmak.

Romanies : Roman. Romanca. Çingenece.

Bohemian synonyms : gypsey, bohemians, didicoi, zingaro, gipsied, bohemia, gypsies, gypsy, gypsying, romany.

Bohemian zıt anlamlı kelimeler, Bohemian kelime anlamı

Conventional : Bilinen. Toplumun ya da toplumsal kümenin gelenek ve göreneklerine uyan. toplumdaki ya da kümedeki yaygın tutum ve davranış ölçülerine eleştirisiz bir uyarlığı anlatan (tutum ve davranış), bk. uymacılık. gerçekte öyle olmamasına karşın öyle sayılan. Konvansiyonel. Konvensiyonel. Alışılagelmiş. Geleneksel. Basmakalıp. Beylik. Törel. Saymaca.

Conformist : Uyumlu kimse. Uymacı. Toplum kurallarına uyan kimse. Uygitsinci. Mevcut kurallara uyan. Konformist. Uyumcu. Kilise kurallarına uyan kimse. Kurallara uyan kimse.

Bohemian ingilizce tanımı, definition of Bohemian

Bohemian kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Of or pertaining to Bohemia, or to the language of its ancient inhabitants or their descendants. [Bakınız: Bohemian]. A native of Bohemia.