Bono nedir, Bono ne demek

Bono; bir hukuk terimidir. kökeni italyanca dilinden gelmektedir.

  • Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet, emre muharrer senet

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Belirli miktar paranın, belirli bir vade sonunda ödeneceğini gösteren, üzerinde düzenleme yeri veya ödeme yeri ifadelerinden en az birinin bulunduğu bir yıldan kısa vadeli borç senedi. zıt anlamlısı adi senet, tahvil

İngilizce'de Bono ne demek? Bono ingilizcesi nedir?:

bond, bill

Bono kısaca anlamı, tanımı:

Bono kırdırmak : Bir bonoyu, süresi dolmadan eksiğine paraya çevirmek.

Bono vermek : Borç alındığını gösteren vadeli senedi imzalayıp teslim etmek.

Açık bono : Para hanesi boş bırakılarak imza edilen bono, açık senet.

Ara bono : Arada ödenen olağan dışı bono.

Hazine bonosu : Maliyenin her yıl bütçe kanunu ile aldığı yetkiye dayanarak aynı kanunla belirlenen sınırı aşmamak üzere çıkardığı ve bankalara iskonto ettirdiği en çok bir yıl vadeli borç senedi.

Tasarruf bonosu : Maaş gibi kazançlarla bazı satışlarda devletin borçlanması yolu ile yapılmış olan kesintiye karşılık verilen ve üzerinde faiz kuponları bulunan senet.

Açık bono vermek : Sınırsız yetki tanımak.

Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kazanç. Kuruşun kırkta biri.

 

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Belirten : Tamlayan.

Senet : Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmî kâğıt, belgit. Dayanılan veya dayanılacak olan şey.

Muharrer : Yazılmış, yazılı, yazıya geçirilmiş.

Diğer dillerde Bono anlamı nedir?

İngilizce'de Bono ne demek? : [Bono] n. certificate; bond; token

n. bond, coupon

Fransızca'da Bono : bon [le], billet [le]

Almanca'da Bono : Bon, Gutschein, Schuldschein, Wechsel

Rusça'da Bono : n. вексель (M)

adj. вексельный