Book türkçesi Book nedir

 • Yer tutmak.
 • Kitap.
 • Yer ayırtmak.
 • Deftere işlemek.
 • Deftere geçirmek.
 • Libretto.
 • Liste.
 • Tutmak.
 • Senaryo.
 • Yazılmış ya da basılmış yaprakların bir araya getirilmesinden oluşan, 49 sayfadan az olmayan ve bir konuyu belirli bir düzen içinde sunan yapıt.
 • (yer) ayırtmak.
 • Rezervasyon yaptırmak.
 • Ayırtmak.
 • Opera metni.
 • Defter.
 • Peylemek.

Book ile ilgili cümleler

English: "Is there a book in the desk?" "No, there isn't."
Turkish: "Masada bir kitap var mı?" "Hayır, yok."

English: "My Struggle" is a book by Adolf Hitler.
Turkish: "Benim Mücadelem" Adolf Hitler tarafından yazılmış bir kitap.

English: "Today my mother died." That's how the book The Stranger, by Albert Camus, begins.
Turkish: "Bugün annem öldü." Albert Camus tarafından yazılan "Yabancı" adlı kitap işte bu şekilde başlar.

English: "Is there a book on the chair?" "Yes, there is."
Turkish: "Sandalyenin üstünde bir kitap var mı?" "Evet, var."

English: A book came for you in the mail today.
Turkish: Bugün postayla sizin için bir kitap geldi.

Book ingilizcede ne demek, Book nerede nasıl kullanılır?

Book bag : Okul çantası.

Book binding : Mücellitlik (ciltçilik).

Book boat : Karadan ulaşım olanakları güç olan kıyı ya da ada halkına kitaplık hizmeti yapan küçük gemi. (norveç, isveç ve danimarka'da kullanılır.). Kitaplık gemi.

 

Book card : Kitap kartı. Kitap cebinde bulunan ve ait olduğu kitabın yer numarası ile kısa kaynakçasal kimliğini taşıyan, okura verildiğinde kitabın kimde olduğunu ve ne zaman geri getirileceğini belirten kart.

Book catalog : Kitapların bir deftere ayrıntısız, abecesel düzende yazılmasıyle oluşan katalog, bk. katalog. Defter katalog. Kitap katalog. Basın yoluyla ya da başka bir teknikle çoğaltılan kitap biçimindeki katalog, bk. katalog.

Book conveyor : Metal levhaların ya da bez kuşakların sürekli devinimi ile kitabı kitaplık içinde bir yerden bir yere ulaştıran araç. Kitap iletir.

Book debt : Deftere geçirilen borç.

Book collector : Kitap koleksiyoncusu.

Book elevator : Kitapçeker. Kitapları katlar arasında indirip çıkarma işini yapan araç.

Book club : Kitapları tartışmak ve eleştirmek üzere toplanan kulüp. Kitap kulübü. Üyelerine ücretsiz olarak kitap satışı yapan kulüp.

İngilizce Book Türkçe anlamı, Book eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Book ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Storybook : Masal kitabı. Hikaye kitabı. Hikaye kitabı (çocuklar için). Roman. Öykü kitabı.

Hardcover : Sert kapaklı veya ciltli (kitap). Ciltli. Sert kapak veya cilt (kitap). Maroken ciltli. Ciltli kitap.

Schoolbook : Okulda eğitim için kullanılan kitap. Okul çalışmaları için kullanılan kitap. Okul kitabı. Ders kitabı.

Approve of : Onaylamak. Beğenmek.

Hardback : Ciltli. Sert kapak veya cilt (kitap). Ciltli (kitap). Ciltli kitap. Sert kapaklı veya ciltli (kitap).

Textbook : Ders kitabı. Okul kitabı. Okuma kitabı.

 

Capture : Kapma. Çekim alanına almak. Özelliğini yitirmeden korumak. Ganimet almak. Egemen olmak. Bilgisayar, hukuk, coğrafya, fizik, nükleer enerji alanlarında kullanılır. Zoralım. El koymak. Tutsak etmek. Özdeciksel ya da çekirdeksel bir yapının ılıncık gibi bir parçacıkla etkileşerek onu yakalaması.

Wordbook : Sözlük. Lügat. Lügatçe.

Checklist : Yapılacak işler listesi. Kontrol listesi. Yapılması veya kontrol edilmesi gereken görevler veya şeyler listesi. Bakılması veya kontrol edilmesi gereken isimler listesi.

Book synonyms : book of facts, sketch pad, running headline, prayerbook, softback book, school text, running head, pop up book, foredge, softback, paper back book, coffee table book, fore edge, screenplays, picture book, reserves, paperback book, binds, registries, appointment calendar, pharmacopeia, volume, affects, pop up, catalog, bind, librettos, reference work, order book, notebook, calendars, registry, wordbooks.

Book zıt anlamlı kelimeler, Book kelime anlamı

Text edition : Ders kitabı. Yazı basımı. Okul kitabı.

Trade edition : Alışveriş broşürü.

Book ingilizce tanımı, definition of Book

Book kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Commonly, many folded and bound sheets containing continuous printing or writing. To enter, write, or register in a book or list. A collection of sheets of paper, or similar material, blank, written, or printed, bound together.