Book binding türkçesi Book binding nedir

  • Mücellitlik (ciltçilik).

Book binding ingilizcede ne demek, Book binding nerede nasıl kullanılır?

Book : Libretto. Yer ayırtmak. Yer tutmak. Liste. Tutmak. Yazılmış ya da basılmış yaprakların bir araya getirilmesinden oluşan, 49 sayfadan az olmayan ve bir konuyu belirli bir düzen içinde sunan yapıt. Peylemek. Deftere geçirmek. Opera metni. (yer) ayırtmak.

Binding : Kablo bağlantısı. Bağlam. Bağlanma. Çerçeve. Kitap kapağı. Ödün. Bağlayıcı. Kitaba geçirilen ve deri, bez ya da kağıtla kaplı bulunan mukavva kapak, kap. bir yapıtın ayrı kitap halinde basılan bölümlerinden her biri. İlişkilendirme. Gitarı birleştirmek veya süslemek amacıyla klavye, sap veya gövdeyi çevreleyen plastik veya sedeften şerit.

Book bag : Okul çantası.

Book boat : Kitaplık gemi. Karadan ulaşım olanakları güç olan kıyı ya da ada halkına kitaplık hizmeti yapan küçük gemi. (norveç, isveç ve danimarka'da kullanılır.).

Book card : Kitap cebinde bulunan ve ait olduğu kitabın yer numarası ile kısa kaynakçasal kimliğini taşıyan, okura verildiğinde kitabın kimde olduğunu ve ne zaman geri getirileceğini belirten kart. Kitap kartı.

Book catalog : Basın yoluyla ya da başka bir teknikle çoğaltılan kitap biçimindeki katalog, bk. katalog. Kitapların bir deftere ayrıntısız, abecesel düzende yazılmasıyle oluşan katalog, bk. katalog. Kitap katalog. Defter katalog.