Book boat türkçesi Book boat nedir

  • Kitaplık gemi.
  • Karadan ulaşım olanakları güç olan kıyı ya da ada halkına kitaplık hizmeti yapan küçük gemi. (norveç, isveç ve danimarka'da kullanılır.).

Book boat ingilizcede ne demek, Book boat nerede nasıl kullanılır?

Book : Senaryo. Ayırtmak. Deftere işlemek. Kitap. Opera metni. Libretto. Defter. (yer) ayırtmak. Yer ayırtmak. Peylemek.

Boat : Tekne. Küçük boyda tek ve yekpare direkli, üçgen biçiminde üç yelkeni bulunan ve 200 tona kadar kapasiteli yelkenli gemi. Kayıkla taşımak. Kayıkla gezmek. Çeşitli boy ve biçimlerde, kürek, yelken veya motorla hareket eden balık avlamak için veya belirli ağılıkta yük taşımak için kullanılan güvertesin küçük tekne. Boyu 8-10 m, yük taşıma kapasitesi 5-6 ton olan, arkası düz, ortasında küçük bir ambarı bulunan balıkçılıkta ve yük taşımada kullanılan karadeniz bölgesine özgü bir tür kıyı teknesi. Kayık. Vapur. Gemi. Çırnık.

Book bag : Okul çantası.

Book binding : Mücellitlik (ciltçilik).

Book card : Kitap kartı. Kitap cebinde bulunan ve ait olduğu kitabın yer numarası ile kısa kaynakçasal kimliğini taşıyan, okura verildiğinde kitabın kimde olduğunu ve ne zaman geri getirileceğini belirten kart.

Book catalog : Kitapların bir deftere ayrıntısız, abecesel düzende yazılmasıyle oluşan katalog, bk. katalog. Defter katalog. Kitap katalog. Basın yoluyla ya da başka bir teknikle çoğaltılan kitap biçimindeki katalog, bk. katalog.