Bor nedir, Bor ne demek

Bor; bir kimya terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat, özel olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • İşlenmemiş, taşlık, sert, ekilmemiş (toprak), borak.
  • Atom numarası 5, atom ağırlığı 10,8, yoğunluğu 2,45 olan, tabiatta bor asidi veya boratlar durumunda bulunan basit element (simgesi B).
  • Niğde iline bağlı ilçelerden biri

Yerel Türkçe anlamı:

Sarı, sarışın

Gri renkli sığır.

Taşlık, işlenmemiş, sert toprak, ekilmemiş tarla. 3.bk. bar (I)-

Yollarda havaya kalkan toz. 5.Kireç, tebeşir, beyaz toprak.

Yağmurdan sonra toprağın üstünde meydana gelen tuzlu beyaz tabaka.

Bir çeşit domino oyununda kazandığını bilmeyene karşı yanın, sayıyı yok etmek için söylediği söz.

Ekilmeyen verimsiz toprak

Kireçli verimsiz toprak

Üzüm bağı yapılmış olan arazi

Pas, oksitlenme, sürahi, çaydanlık ve bardakta meydana gelen tortu, kireç

Üzüm bağı için elverişli yer.

Genel olarak boz renk.

Taşların güneye bakan yüzünde oluşan yosun.

Yumuşak.

Kimya'daki anlamı:

Simgesi B, atom numarası 5, atom kütlesi 10,81g olan kristal şekli çok sert, renksiz, dörtgen kristal yapıda, asit ve bazlarda çözünmeyen, metalik şekli endüstride katalizör olarak, metalürjide sertlik vermek üzere kullanılan, nötronları soğurduğu için atom reaktörlerinde kullanılan aluminyum grubu metali.

 

Nükleer Enerji alanındaki anlamı:

Doğada borik asit ya da boraks olarak bulunan, atom numarası 5, atom ağırlığı 10,82 olan ve nükleer endüstride kullanılan doğal element (B).

Diğer sözlük anlamları:

Boz, boz renk.

Sürülmemiş, otsuz, pek toprak.

Bor isminin anlamı, Bor ne demek:

Erkek ismi olarak; İşlenmemiş, ekilmemiş toprak. Fr. Doğada bor asidi veya boratlar durumunda bulunan bir element.

Bilimsel terim anlamı:

3, E. S. 2300°C.

Çelikleri sertleştirmede kullanılan, kahverengi, amorf toz ya da sarı kristal element. A. A. 10.82, A. S. 5, Ö. A.

İngilizce'de Bor ne demek? Bor ingilizcesi nedir?:

boron

Fransızca'da Bor ne demek?:

bore

Bor hakkında bilgiler

Bor, atom numarası 5 ve kimyasal sembolü B olan kimyasal elementtir. Bor bir yarı metaldir. Gerek Güneş Sistemi'nde gerek Dünya'nın kabuğunda düşük miktarlı bir elementtir. Buna rağmen, doğada rastlanan bileşiklerinin (borat minerallerinin) suda çözünürlüğü nedeniyle belli yerlerde yüksek yoğunlukta bulunabilir. Bu mineraller boraks ve kernit olarak topraktan çıkarılır.

Elementel bor doğada bulunmaz. Endüstride yüksek saflıkta bor zorlukla elde edilebilir çünkü bor, karbon ve başka elementlerle bileşikler oluşturur. Borun çeşitli allotropları vardır: amorf bor koyu kahverengi bir tozdur; kristal bor ise siyah, son derece sert (Mohs sertlik skalasında yaklaşık 9,5) ve oda sıcaklığında düşük iletkendir. Elementel bor, yarı iletken endüstrisinde bir dopant olarak kullanılır. Yüksek saflıkta elementel bor süperiletken MgB2 teknolojisinin en önemli bileşenidir. Dünyada 4 önemli elementel bor üreticisi vardır: H.C. Starck (Almanya), S.B. Boron (A.B.D), Thronox (A.B.D) ve Pavezyum Kimya (Türkiye).

 

Bor bileşiklerinin ana kullanım alanları, çamaşır tozunda beyazlatıcı olarak (sodyum perborat) ve ısı yalıtımında kullanılan cam elyafının boraks bileşeni olaraktır. Bor bileşklierinin ayrıca, yüksek kuvvetli düşük ağırlıklı yapısal malzemelerde özelleşmiş rolleri vardır. Camlar ve seramiklerde onların ısı şokuna dayanıklı olması için kullanılır. Boron içeren reaktanlar organik bileşiklerin sentezinde kullanılırlar, ve boron içermeyen bazı ilaçların yapımında ara ürün olurlar.

Biyolojide boratlar memelilere düşük düzeyde toksiktir (sofra tuzu kadar) ama eklem bacaklılarda çok daha etkilidirler. Boron içeren doğal bir antibiyotik bilinmektedir. Bitkilerde az miktarda boron hücre duvarının sertleşmesi için gereklidir, bu yüzden toprakta boronun varlığı bitki büyümesi için gereklidir. Deneylerde boronun hayvanlarda da eser seviyede dahi olsa gerekli bir element olduğu bulunmuştur, ama hayvan fizyolojisindeki rolü bilinmemektedir.

Bor anlamı, tanımı:

Niğde : Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Bağlı : Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Sınırlanmış, sınırlı. Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Bir bağ ile tutturulmuş olan. Kapatılmış olan, kapalı.

Biri : Bilinmeyen bir kimse. Bir tanesi.

Bor ağacı : Nohut yaprağı gibi yuvarlak yapraklı, sarı çiçek açan ve meyvesi çocuklar tarafından patlatılarak oynanan bir ağaç.

Bor bağlamak : Kir tutmak, kirlenmek, kireç tutmak

Bor bırrakma : Tarlayı sürüp boş bırakma.

Bor çeliği : Bileşiminde, % 0.001-0.003 arasında bor bulunan çökelme sertleşmeli çelik.

Bor hidrürler : Formülü BH3, mol kütlesi 13,84 g veya formülü B2H4, mol kütlesi 27,7 g olan , alkolde bozunan renksiz bir gaz.

Bor karbür : 2500 °C’de kok kömürü ve B2O3’den elde edilen, formülü B4C, yoğunluğu 2,6 g/mL , sertliği 9,3 , e.n. 2350°C ve k.n. 3500°C olan, çok sert olduğundan çok sert malzemelerin kesilmesinde kullanılan, oda sıcaklığında kimyasal maddelere karşı çok dayanıklı , suda ve asitlerde çözünmeyen ve alkali eritişi ile çözünür hale getirilen siyah kristal yapıda bir madde.

Bor klorür : Formülü BCl3, mol kütlesi 117,2 g, yoğunluğu 1,43 g/mL olan, renksiz, suda bozunan bir madde.

Bor minaralleri : Boraks Na2B4O7.10H2O, uleksit Na2B4O7.Ca2B6O11.16H2O ve borokalsit CaB4O7.4H2O gibi meneraller.

Diğer dillerde Bor anlamı nedir?

İngilizce'de Bor ne demek? : [Bor] n. Boer, South American with Dutch ancestry

n. boron, chemical element

n. boron, chemical element

Fransızca'da Bor : bore [le]

Almanca'da Bor : n. Bor

adj. Bor-

Rusça'da Bor : n. бор (M)