Borazan nedir, Borazan ne demek

Borazan; kökeni farsça dilinden gelmektedir.

  • Üfleyerek çalınan, perdesiz çalgı, boru.
  • Bu boruyu çalan kimse

"Borazan" ile ilgili cümle

  • "Borazanları alayın önünde topluyorlar." - Ö. Seyfettin

Borazan hakkında bilgiler

Borazan, pirinç ya da bakır bir borudan yapılma üflemeli bir çalgıdır. Biçimine göre borazanla değişik notalar ve tonlar elde edilebilir.

Borazan çok eski bir çalgıdır. Tarihte ilk borazanlar hayvan boynuzundan yapılmıştır. Genellikle hayvan seslerini taklit etmek için kullanılır.

Birçok Avrupa tipi orduda askeri kamplarda çesitli faaliyetler için borazan calarak faaliyet işareti verilmektedir. Bunlardan en iyi bilineni sabahleyin kamplarda askeri uyandırıp kalkmalarına uyaran "Uyan Kalk (Reveille)" borazan işaretidir.

Birçok özellikle hafif piyade ve süvari alaylarına savaş sırasında hücum işareti vermede de kullanılırdı. Bu çalgı ayrıca tehlike anında uyarı işareti için çalınırdı.

Borazan ile ilgili Cümleler

  • Ali hiç borazan çalamazdı.
  • Tom'un borazanını kimin çaldığına dair oldukça iyi bir fikri var.
  • Ali borazanı ile her gün kalk borusu çaldı.

Borazan anlamı, tanımı:

Çalgı : Müzik aleti, çalgı aleti, enstrüman. Çalgı çalma, müzik. Müzik topluluğu.

Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir. Borazan.

 

Borazan kuşu : Güney Amerika'da yaşayan, mavi ve yeşil metalik yansımalı bir kuş, agami.

Bora : Genellikle arkasından yağmur getiren sert rüzgâr.

Borazancı : Borazan çalan kimse.

Borazancıbaşı : Bir topluluğun söyleyemediği sözleri söyleyen kimsesi. Borazancıları yöneten kimse.

Borazancılık : Borazancının yaptığı iş.

Nefesine güvenen borazancıbaşı olur : "başarabileceğine emin olanlar büyük işlere girişmelidir" anlamında kullanılan bir söz.

Perdesiz : Utanmaz, hayâsız. Perdesi olmayan.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Pirinç : Bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkte bir alaşım. Buğdaygillerden, kökleri bol su içinde yetişen bir bitki (Oryza sativa). Bu alaşımdan yapılmış. Bu bitkinin besin olarak kullanılan taneleri.

Bakır : Bu elementten yapılmış. Atom numarası 29, yoğunluğu 8,95 olan, 1084 °C'ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element (simgesi Cu).

Yapılma : Yapılmış. Yapılmak işi.

Üflemeli : Üflenerek çalınan (çalgı), nefesli.

 

Biçim : Tarz. Herhangi bir şeyin benzeri. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.

Bu : Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz. En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.

Borazan hayvanı : Bir hücrelilerin (Protozoa), kirpikliler (Ciliata) sınıfının, çember kirpikliler (Spirotricha) takımından, vücutları huni biçiminde, huninin geniş kısmı ağız alanına karşılık gelen, ağız alanının çevresi ve bütün yüzeyi kirpiklerle kaplı olan, besin alma sırasında kendini bir yere bağlayan bir cins. (zooloji) Bir hücrelilerin (Protozoa), kirpikliler (Ciliata) sınıfının, çember kirpikliler (Spirotricha) takımından, vücutları huni biçiminde, huninin geniş kısmı ağız alanına karşılık gelen, ağız alanının çevresi ve bütün yüzeyi kirpiklerle kaplı olan, besin alma sırasında kendini bir yere bağlayan bir cins. (Stentor): Birgözeli hayvanlardan kirpikliler (Ciliata) sınıfının çember-kirpikliler (Spirotricha) takımından bir cins. Vücut huni biçimindedir ve huninin geniş ağızı ağız alanına karşılıktır. Ağız alanının çevresi ve bütün yüzeyi kirpiklerle kaplıdır. Besin alma sırasında kendini bir yere bağlar.

Borazan kuşugiller : Kuşlar (Aves) sınıfının, bataklık kuşları (Grallae) takımından, Güney Amerika'da yaşayan, kanatları ve kuyrukları kısa, boyunları ve bacakları uzun kuşları içine alan bir familya.

Borazan mantarı : Cantharellaceae familyasından, siyah renkli, huni biçiminde, şapkalı, yenen bir mantar.

Borazankuşu : (zooloji)

Borazankuşugiller : (Psophidae), (Lat. psophia = borazan kuşu): Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının bataklık-kuşları (Grallae) takımının bir familyası. Kanatları ve kuyrukları kıssa olan uzun boyunlu ve uzun bacaklı kuşlardır. Tropik Güney Amerikada yaşarlar. Bir cinsi vardır. Borazan kuşu türü (Psophia crepitans) iyi bilinir.

Diğer dillerde Borazan anlamı nedir?

İngilizce'de Borazan ne demek? : n. bugle, brass wind instrument (especially used for sounding military signals)

Fransızca'da Borazan : clairon [le], trompette [la]

Almanca'da Borazan : n. Hornist

Rusça'da Borazan : n. горнист (M), трубач (M)