Borik asit nedir, Borik asit ne demek

Borik asit; bir kimya terimidir.

  • Etkisi az, beyaz, sedef görünümde bir madde, asit borik

Kimya'daki anlamı:

Formülü B(OH)3, mol kütlesi 68,1 g, e.n. 185 °C olan , triklinik kristal yapıda, suda çözünen, ısıtıldığında su kaybederek metaborik aside dönüşen, boratların sentezinde kullanılan bir madde.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

% 10'luk toz ve merhem, % 2'lik sulu ve % 10'luk gliserinli çözeltileri şeklinde yanık, yara, egzama ve göz hastalıklarının tedavisi ile cerrahi malzemelerinin mikroplardan arındırılması amacıyla kullanılan inorganik asit türevi bir bileşik, borasik asit.

Bilimsel terim anlamı:

H3BO3; ak renkte, örüt ya da toz asit. (Isıya dayanıklı cam ve porselen yapımında, metalcilikte, bitkilerde mantar öldürücü olarak ve kimi ilaçların üretiminde kullanılır.)

İngilizce'de Borik asit ne demek? Borik asit ingilizcesi nedir?:

boric acid

Borik asit hakkında bilgiler

Borik asit, aynı zamanda borasis asit, ortoborik asit ya da acidyum boryum; genel olarak antiseptik, böcek ilacı ve koku gidericilerde kullanılan beyaz kristal renkli, suda çözünen bir inorganik asit. İlk olarak Wilhelm Homberg tarafından bulunmuş olup, sülfürik asidin yan ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

Hammaddesi olan boraks'ın en geniş kaynakları Türkiye'de bulunmaktadır.

 

Türkiye'de borik asit, kolemanitten üretilmektedir. Üretimi Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü yapmaktadır. Üretim prosesi temelde, kolemanitin sülfürik asit ile reaksiyonu sokulmasından ibarettir. Aşağıda gösterildiği gibi, reaksiyon sonucu jips ve borik asit oluşur. Üretim sırasında oluşan jips, çevre kirlilğine sebep olmaktadır.

Ca2B6O11.5H2O + 2H2SO4 + 6H2O → 2CaSO4. 2H2O + 6H3BO3

Borik asit anlamı, kısaca tanımı:

Beyaz : Beyaz ırktan olan kimse. Ak, kara, siyah karşıtı. Bu renkte olan. Beyaz zehir. Baskıda normal karalıkta görünen harf türü.

Asit : Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız.

Borik : Bordan türeyen asit ve anhidrit.

Etki : Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim. Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir.

Sedef : Bu maddeden yapılmış veya bu madde ile süslenmiş. Midye, istiridye vb. deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde. Sedef hastalığı.

Görünüm : Bir şeyin dıştan bakıldığında görünen biçimi, görünme durumu, görünüş, manzara, zevahir, vizyon.

 

Madde : Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Duyularla algılanabilen nesne. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Bir cismi oluşturan öge, öz. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Para, mal vb. ile ilgili şey. Molekül.

Aynı : Aralarında ayrım olmayan. Başkası değil, yine o. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Benzer.

Zaman : Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Belirlenmiş olan an. Çağ, mevsim. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı. Dönem, devir.

Genel : Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Yetkisi ve sorumluluğu çok olan.

Borik asit sistemi : Reaktör kalbini soğutma sisteminde, borik asit yoğunluğunun ayarlanması amacıyla borik asitin dağıtım, püskürtme ve geri kazanılmasına yarayan donanım.

Diğer dillerde Borik asit anlamı nedir?

İngilizce'de Borik asit ne demek? : boric acid