Borsa işlemi nedir, Borsa işlemi ne demek

Borsa işlemi; bir ekonomi terimidir.

  • Müşteri talimatıyla hisse senedi, hazine bonosu, fon belgesi, poliçe vb. değerlerin aracı kuruluş tarafından alım satım ve devir işi

Borsa işlemi anlamı, kısaca tanımı:

Borsa : Bazı tüccarların ve özellikle sarraflarla değerli kâğıt ve tahvil alışverişiyle uğraşanların alım satım ve değişim amacıyla devlet denetimi altında iş yaptıkları yer.

İşlem : Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele. Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür. Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele. Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.

Müşteri : Alıcı. Jüpiter. Hizmet, mal vb. alan ve karşılığında ücret ödeyen kimse.

Talimat : Yönerge. Görevin gerektirdiği türlü hizmetlerin başarıyla yürütülmesi için kumandan, başkan veya daire başkanları tarafından verilen, o hizmetle ilgili sorumluluk, düzen ve ilkeleri içine alan buyruklar.

Hisse : Bir olaydan çıkarılan ders. Tutam. Pay.

 

Hazine : Altın, gümüş, mücevher vb. değerli eşya yığını, büyük servet. Değerli bir şeyin çok bulunduğu yer. Değerli şeylerin saklandığı yer. Kaynak. Büyük bağlılık duyulan, değer verilen şey veya kimse. Devlet malı veya parası. Devletin altın, döviz, bono ve nakit işlemlerini maliye ile birlikte düzenleme görevini üstlenen makam. Devlet malının veya parasının saklandığı yer. Gömülü veya saklıyken bulunan değerli şeylerin bütünü.

Bono : Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet, emre muharrer senet.

Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman.

Poliçe : Sigorta senedi. Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri.