Boru kabağı nedir, Boru kabağı ne demek

Boru kabağı; bir bitki bilimi terimidir.

  • Boğumsuz, boru gibi uzun su kabağı

Boru kabağı anlamı, tanımı:

Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir. Borazan.

Boğum : Boğulmuş, sıkılmış yer. Parmak, kamış, saz vb. bitkilerin şişkince bölümü. İnce damarların veya sinirlerin yumak gibi toplandığı yer.