Botany türkçesi Botany nedir

  • Botanik.
  • Biyoloji alanında kullanılır.
  • Bitkibilimi.
  • Bitki bilimi.
  • Biyolojinin bitkilerle ilgilenen kısmı. botanik.
  • Bitki bilim.
  • Bitkibilim.

Botany ile ilgili cümleler

English: Botany is the scientific study of plants.
Turkish: Botanik, bitkilerin bilimsel çalışmasıdır.

English: I've always been interested in botany.
Turkish: Ben her zaman botanikle ilgilendim.

English: If a guy has got a bunch of flowers in his hand, it means that he is going to practise not botany, but anatomy.
Turkish: Bir erkeğin elinde bir demet çiçek varsa, bu onun botanik çalışmayacağı, fakat anatomi çalışacağı anlamına gelir.

Botany ingilizcede ne demek, Botany nerede nasıl kullanılır?

Botany bay : Avustralya'nın new south wales eyaletinde şehir.

Botany wool : Merinos yünü.

Economic botany : Ekonomik botanik. Kazançlı olabilecek bitkiler ve bitki ürünleri bilimi (tarım veya tıp alanlarında olduğu gibi).

Forest botany : Orman botaniği.

Geobotany : Bitkiler biyojeografisi. Bitkilerin coğrafi dağılımını inceleyen bilim dalı. Jeobotanik. Bitki coğrafyası.

Paleobotany : Paleobotanik. Fosil bitkileri inceleyen botaniğin bir kolu. paleofitoloji.

Botanists : Botanikçi. Botanikçiler. Bitkibilimci.

Botanically : Bitkisel olarak. Botanik olarak. Bitkibilmsel açıdan. Bitkibilim ile ilgili olarak.

 

Botanic : Bitkisel. Botanik. Nebatat. Bitki bilimsel. Bitkibilimsel.

Botanist : Botanikçi. Botanik uzmanı. Bitkibilimci. Bitki bilimci.

İngilizce Botany Türkçe anlamı, Botany eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Botany ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abiotic environment : Organizmanın topografi, jeoloji, iklim, inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi. Organizmanın topografi, jeoloji, iklim ve inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi. Abiyotik çevre. Abiyotik ortam. Cansız çevre.

A site : Ribozomun üzerinde amino asit taşıyan taşıyıcı rna ların bağlandığı yer. aminoasil yeri, aminoaçil yeri. A yeri.

Brushwood : Çerçöp. Çalılık. Çer çöp. Sık çalılık. Fundalık. Çalı çırpı.

Brier : Diken. Dikenli yabani çalı. Süpürgeotu. Funda. Çalı. Fundadan yapılmış. Yaban gülü. Çalı yığını. Dikenli çalı.

Botanic : Nebatat. Bitki bilimsel. Bitkibilimsel. Bitkisel.

Chaparral : New mexico eyaletinde yerleşim yeri. Küçük yaprak dökmeyen ağaçlar veya fundaların yoğun çalılığı.

Collection : Bir alacak veya borcun ödenmesiyle hesabın kapatılması. (collection) mali ve ticari belgelerin, alınan talimat uyarınca ödenmesinin ve/veya kabulünün sağlanması, ödeme ve/veya kabul karşılığında veya diğer koşullara bağlı olarak belgelerin teslimi için bankalarca işlem yapılması. Bilişim, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Toplanma. Derlem. Biriktiri. Derleme. Tahsilat. Tabaka. Posta kutusunu boşaltma. Toplama.

Growth : Yükseliş. Fidan. İnkişaf. Büyüme. Kaynak. Filiz. Ürün. Yaşlanma. Bir bitkiden sarkan dallar. Ur.

 

A chromosome : Diploit bir kromozom takımındaki normal kromozomlar, b kromozomunun zıddı ve normalden fazla olan kromozomlar. A kromozomu.

Browse : Öylesine bakmak. Atlamak. Yaprak yemek. Kitap karıştırmak. Gözden geçirmek. Otlamak. Göz gezdirmek. Gözden geçirmek (kitap). Göz atmak.

Botany synonyms : biological science, groundcover, brierpatch, brier patch, coppice, botanies, bush, a cell, a protein, pomology, biota, abductor muscle, mycology, flora, stand, garden, brush, accumulation, palaeobotany, abambulacral area, phycology, wood, vegetation, acacia, abramis zone, shrubbery, aggregation, algology, aardvark, biology, ground cover, botanical, pteridology.

Botany zıt anlamlı kelimeler, Botany kelime anlamı

Fauna : Hayvan topluluğu. Bir bölgenin özgün kendine has hayvan yaşamı. Bölge hayvanlarının tümü. Bir bölgede yaşayan çeşitli türde hayvanların tümü. Bir ülkede, yetiştirme işlemlerine bağlı olmadan yaşayan ve çoğalan hayvanların tümü. a. bk. asalakbilimsel direy. Hayvanat. Direy. Bir ülke, bölge, özel bir çevre ya da devreye has tüm hayvanlar. Belirli bir coğrafi alanda bulunan hayvan türlerinin tümü. Biyoloji, coğrafya, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Botany ingilizce tanımı, definition of Botany

Botany kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The science which treats of the structure of plants, the functions of their parts, their places of growth, their classification, and the terms which are employed in their description and denomination. [Bakınız: Plant].