Bourgs türkçesi Bourgs nedir

  • Köy.
  • Müstahkem kasaba.
  • Kasaba.
  • Ortaçağda fransız pazar kasabası.

Bourgs ingilizcede ne demek, Bourgs nerede nasıl kullanılır?

Faubourgs : Banliyö. Bir fransız şehrinin merkezinin dışındaki bölge. Varoş. Kenar mahalle.

Bourg : Ortaçağda fransız pazar kasabası. Kasaba. Müstahkem kasaba. Köy.

Bourgeois : Kent soylu. Kentsoylu. Soylu ile köylü ve işçi sınıfları arasında kalan orta sınıf ve bu sınıfın üyesi. Dokuz puntoluk harf. Burjuva. Anamalcı. Maddiyatçı. Kapitalist.

Bourgeois revolution : Kentsoylu devrimi. Anamalcı toplum düzeninin gelişmesini köstekleyici derebeylik ve yarı derebeylik düzeninin öğelerini ortadan kaldıran tarihsel toplumsal devinim. Burjuva devrimi.

Bourgeoisie : Anamalcı düzende üretim araçlarını ellerinde bulunduranlarla çıkarları bunlarla özdeş olanların oluşturduğu toplumsal sınıf. Kentsoylu. Kent soylu sınıfı. Marksist kuramda, üretim ve değişim araçlarını mülkiyetinde bulunduran, sanayi ve ticaretle uğraşan, kent kültürünü özümsemiş kapitalist orta sınıf. gücü veya konumunu, aristokrasinin tersine doğuştan değil, sahip olduğu eğitim, meslek ve servetten alan kişilerin oluşturduğu üst sosyal sınıf. toplumlarda orta sınıf için kullanılan kavram. Orta sınıf. Kapitalist sınıf. Burjuvazi. Kentsoyluluk. Burjuva sınıfı. Kentsoylu sınıf.

 

National bourgeoisie : Ulusal kentsoylu sınıf. Ulusal kaynakları yabancıların sömürüsüne karşı koruduğu düşünülen, diğer bir deyişle emperyalizm karşıtı kentsoylu sınıf. Milli burjuvazi.

Petite bourgeoisie : Küçük kentsoylu sınıf. Marksist kuramda, proleterya ile kentsoylu sınıf arasında yer alan, proleteryanın sınıf bilincini paylaşmayan sınıfa verilen ad.

Petty bourgeoisie : Küçük kentsoylu sınıf. Küçük burjuvazi. Marksist kuramda, proleterya ile kentsoylu sınıf arasında yer alan, proleteryanın sınıf bilincini paylaşmayan sınıfa verilen ad.

Bourgeons : Genişlemek. Filiz vermek. Tomurcuk açmak. Filizlenmek.

Lumpen bourgeoisie : Kentsoylu sınıfının en düşük gelirli kısmına verilen ad. Lümpen kentsoylu sınıf.

İngilizce Bourgs Türkçe anlamı, Bourgs eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bourgs ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Burghs : Kasaba (isk.).

Countries : Arazi. Ülkeler. Diyar. Taşra. Ülke. Memleket. Toprak. Sayfiye.

Market town : Alışveriş şehri. Pazar kurulan kasaba. Ülkemizde, nüfusu 2000 ile 20.000 arasında değişmekle birlikte, ingiltere'de 5.000, öteki ülkelerde de değişik niceliklerde olan, bir bölüm kent işgörülerini kamuya sağladığı halde, kırsal özelliklerini henüz yitirmemiş bulunan küçük yerleşim yeri. Pazar kasabası. Belirli günlerde pazar kurulan kasaba.

 

Wick : Fitil (lamba). Fitil. Lamba. İnce ince süzülmek veya akmak. Kurutmak veya yok etmek (suyunu-sıvısını). Fitil (lamba vs.). Fitil (mum veya kandil vb'nde).

Rural : Çiftçilik ile ilgili. Bölgesel. Tarımsal. Köye ait. Kırsal. Taşra. Köy yaşamına ait.

Settlement : Yerleştirme. Anlaşmazlığı halletme. Yerleşim yeri. Sosyal dayanışma örgütü. Karar. Yerleşme. İskan. Hesaplaşma. Evlilik sözleşmesi. Yatıştırma.

Thorps : Wisconsin eyaletinde şehir. Köy (arkaik). Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri.

Small town : Ülkemizde, nüfusu 2000 ile 20.000 arasında değişmekle birlikte, ingiltere'de 5.000, öteki ülkelerde de değişik niceliklerde olan, bir bölüm kent işgörülerini kamuya sağladığı halde, kırsal özelliklerini henüz yitirmemiş bulunan küçük yerleşim yeri. Küçük kasaba.

Borough : Kaza. İlçe. Bucak. İngiltere'de parlamentoya üye gönderen kent. ä°ngiltere'de parlamentoya üye gönderen kent. Nahiye. Kent.

Rustic : Basit ve kaba kimse. Yontulmamış. Taşralı. Kaba. Köylü. Kaba kimse. Köye ait. Kırlara. Kaba biçimli.

Bourgs synonyms : duty period, work shift, country, shift, thorp, village, boroughs, limb, towns, burgs, work time, wicks, vill, burg, town, small towns, bourg, tree branch, settlements, kampong, dorp, burgh.

Bourgs zıt anlamlı kelimeler, Bourgs kelime anlamı

Time off : Mesai dışı saatler. Çalışılmayan saatler.

Fair : Sergi. Kesmek. Lunapark (gezici). Belirli sürelerle geçici olarak kurulan sergi niteliğindeki büyük satak. herhangi bir kentte yılın belirli zamanlarında kurulmakta olan ve genel olarak o ülkeye ya da bölgeye ilişkin yapım ve üretim nesnelerini kapsayan, sergileyen büyük satak. Panayır. Fuar. Kermes. Yurtiçi ya da dışı ticareti geliştirmek amacıyla düzenlenen ve yerli ve/veya yabancı firmaların mallarının belli süreler içinde sergilendiği büyük ticari merkez. Dürüst. Üretici ve yapımcı mallarının çoğunluğa gösterilmesi amacıyla değişmeyen, genellikle önemli tecim ve tarım kuruluşlarının bulunduğu yerlerde belirli sürelerle sergilendiği geçici satak.