Bovine türkçesi Bovine nedir

Bovine ingilizcede ne demek, Bovine nerede nasıl kullanılır?

Bovine adenoviral infection : Buzağılarda ve besi sığırlarında, ateş, kanlı ishal, merme ve ağız mukozasında konjesyon, ön midelerde ve mayalıkta nekroz, ülser, pnömoenteritis ve keratokonjuktivitisle belirgin adenovirüs enfeksiyonu. etken damar endotel hücrelerinde yerleşerek trombozlara ve iskemik nekrozlara neden olur. Sığırlarda adenovirüs enfeksiyonu.

Bovine altitude disease : Sığırların yüksek rakım hastalığı. Yüksek rakım hastalığı.

Bovine babesiosis : Babesia bigemina, b. bovis, b. divergens, b. major gibi türlerin neden olduğu boophilus, rhipicephalus, haemaphysalis, ıxodes, dermacentor ve boophilus cinsine bağlı kenelerle taşınan, hayvanlarda akut dönemde yüksek ateş, anemi, hemoglobinüri, sarılık, dalakta büyüme gibi semptomlar oluşturan protozoer hastalık, teksas ateşi, teksas sığır ateşi. Sığır babesiozisi.

Bovine corona viral infection : Sığırların korona virüs enfeksiyonu. Yeni doğan buzağılarda tek başına veya rotavirüs veya cryptosporidium ile birlikte ishale neden olan viral bir hastalık. dehidrasyon, asidozis ve hiperkalemi sonucu zayıflama ve durgunluk görülür.

 

Bovine cutaneous angiomatosis : Sığırların deri anjiyomatozisi. Sığırlarda özellikle sırt bölgesindeki deride çok sayıda iyicil damar tümörünün oluşumuyla belirgin, yangı veya şiddetli kanamalara neden olabilen hastalık.

Bovine generalized glycogenesis : Shorthorn ve brahman ırkı sığırlarda görülen, insanların pompe hastalığına benzeyen, 1, 4 glikozidaz enziminin yetersizliğine bağlı olarak oluşan bir çeşit glikojen depo hastalığı. kaslarda ve sinir sisteminde yaygın glikojen birikimiyle klinik olarak gelişme bozukluğu, eş güdüm bozukluğu, kaslarda güçsüzlük ve ayağa kalkamama biçimlenir. Sığırların generalize glikojenozis ıı hastalığı.

Bovine dermatophytosis : Sığırlarda trichopyton verrucosum mantarlarıyla oluşan deri enfestasyonu. genç ve kapalı ahırlarda tutulan hayvanlarda, çok sayıda sığırın bir arada tutulduğu durumlarda ve kış mevsiminde yaygındır. Sığırların dermatofitozisi.

Bovine gangrenous coryza : Herpesviridae ailesinde, gammaherpesvirinae alt ailesindeki bir virüsün sığırlarda keratokonjunktivitis, stomatitis, ensefalitis ve deri egzantemleriyle belirgin; akut, bulaşıcı ve öldürücü viral bir hastalığı, kangrenli nezle, koriza kangrenoza bovum, coryza gangrenosa bovum, malign kataral fever, cgb. virüsün etkisiyle t lenfositlerde ve lenfoblastlarda üreme, vaskülitis ve doku nekrozları oluşur. t-lenfositlerin üremesi virüsün baskılayıcı t lenfositlerini enfekte etmesinden kaynaklanır. Sığırların kangrenli nezlesi.

Bovine hemophilus somnus infection : Sığırların hemophilus sommus enfeksiyonu. Sığırlarda haemophilus sommus tarafından oluşturulan, beyinde vaskülitis, tromboz, kanama ve nekrozla belirgin septisemik bir enfeksiyon.

 

Bovine epizootic abortus : Sığırların epizootik abortusu. Epizootik sığır abortusu.

İngilizce Bovine Türkçe anlamı, Bovine eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bovine ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Contemptuous : İstihfafkar. Hor gören. Aşağılayıcı. Hakir gören. Küçümseyici. Küçültücü. Küçük gören. Kibirli.

All thumbs : Beceriksiz. Zarif olmayan. Yetenekli olmayan. Sakar.

Crasser : Duygusuz. Galiz. İncelikten yoksun. Densiz. Görgüsüz. Dangalak (argo terim). Bön. Kaba. Aptalca. Dangalak.

Crass : İncelikten yoksun. Ahmak. Aşırı. Aptalca. Görgüsüz. Galiz. Bön. Dangalak. Dangalak (argo terim).

Blandest : Uysal. Yumuşakbaşlı. Fazla tatlı olmayan. Kibar. Tadı bebek maması gibi ve hazmı kolay olan (yemek). Tatsız. İnce. Yumuşak. Şahsiyetsiz.

Baldest : Yavan. Yapraksız. Sade. Tüysüz. Yalın. Küstah. Dazlak (argo terim). Kabak kafalı. Yüzsüz.

Hypnogogic : Uykuya dalarken gerçekleşen. Uykuya dalmadan hemen önceki durum ile ilgili. Uykuya dalarken olan. Uykuyu hareketlendiren. Letarjik. Uykudan önce. Uyumaya teşvike eden. Hipnogojik. Uykulu.

Arduous : Çok çaba isteyen. Gayretli. Yorucu. Zor. Dik. Meşakkatli. Müşkül. Zahmetli. Çetin.

Big bug : Çok önemli ve etkili kimse. Ekabir. Kodaman. Önemli kimse.

Deeper : Genişliğinde. Derin. Daha derin. Karışık. Aşırı. İçten. Pes. Yürekten. Koyu. Anlaşılmaz.

Bovine synonyms : bovid, calmest, anemic, dormant, crassest, crueler, flattest, halcyons, cumbersome, ditch water, blundering, drowsiest, apathetic, inert, as dull as ditch water, balder, calmer, dopey, inerts, awkward, clunky, acutes, apathetical, bland, bulky, burdensome, blockish, ditchwater, cheerless, indolent, devoid of feelings, deads, depressed.

Bovine zıt anlamlı kelimeler, Bovine kelime anlamı

Lively : Hayat dolu. Ferah. Parlak (renk). Gerçeğe uygun. Diri. Enerjik. Canlı. Neşeli. Hareketli. Eğlenceli.

Bovine ingilizce tanımı, definition of Bovine

Bovine kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Relating to, or resembling, the ox or cow. Of or pertaining to the genus Bos. Oxlike. A bovine antelope. As, the bovine genus.