Boynuzlu nedir, Boynuzlu ne demek

Boynuzlu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Boynuzu olan (hayvan)
  • Karısının veya kadın yakınlarından birinin iffetsizliğine göz yuman (erkek).
  • Troleybüs.

"Boynuzlu" ile ilgili cümleler

  • "Böyle kocalara her dilde boynuzlu derler." - H. R. Gürpınar

Boynuzlu anlamı, kısaca tanımı:

Boynuzluteke : Kın kanatlılardan, kurtçuğu meşe ağaçlarında yaşayan bir böcek (Carambyx).

Boynuz : Kurşun borudan kol alma işleminde kullanılan demirden yapılmış alet. Bazı hayvanların başında bulunan, tırnaksı bir maddeden, uzun, kıvrık veya çatallı korunma organı. Bu organdan yapılmış.

Boynuzlugiller : Keçi, koyun, sığır ve antilopları içine alan, içi boş olan boynuzları sürekli kalan ve dallı olmayan, omurgalıların memeliler sınıfı.

Kadın : Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan. Hizmetçi bayan. Bayan. Erişkin dişi insan, hatun, hatun kişi, zen.

Yakın : Uzak olmayan yer. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba. Aralarında sıkı ilgi bulunan. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan. Uzak olmadan.

 

İffetsiz : İffetini korumayan, silisiz.

Troleybüs : Şehir içi yollarda, bir hava hattından elektrik akımı alarak çalışan otobüs, telli otobüs, boynuzlu.

Boynuzlu ile ilgili Cümleler

  • Tek boynuzlular emer.
  • Tek boynuzlu at efsanevi bir yaratıktır.
  • Ali tek boynuzlu atın gerçek olduğuna inanıyor.
  • Sen tek boynuzlu atsın.

Diğer dillerde Boynuzlu anlamı nedir?

İngilizce'de Boynuzlu ne demek? : adj. horned, having a horn or horns

Fransızca'da Boynuzlu : cornu/e

Almanca'da Boynuzlu : adj. gehörnt

Rusça'da Boynuzlu : adj. рогатый